Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Institut za ratarstvo

Institut za ratarstvo je osnovan 2005. godine kao organizaciona jedinica Poljoprivrednog fakuteta u Banja Luci. Institut obavlja naučnoistraživačku djelatnost i stručne usluge iz oblasti ratarstva (žitarice, industrijske i krmne biljke) i poljoprivredne mehanizacije; proizvodnje i sertifikacije sadnog i sjemenskog materijala, zaštite zdravlja, biotehnologije, fiziologije i ishrane, genetike i oplemenjivanja, sistema i ekonomičnosti gajenja ratarskih biljaka, kao i adaptacije ratarskih biljaka na klimatske promjene i laboratorijske analize proizvoda ratarskih biljaka.

Institut obavlja naučnoistraživačku djelatnost kroz različite istraživačke programe, i to:

Institut obavlja i pruža stručne usluge kroz:

Institut za ratarstvo u svom sastavu ima četiri laboratorije:

 

Institut za ratarstvo ima 14 članova od čega 10 u naučnom zvanju. Rukovodilac instituta je Doc. dr Branko Đurić.

Usluge

Kontrola i kalibracija uređaja za zaštitu biljaka

kalibracija

Jedna od uslužnih aktivnosti Instituta za ratarstvo predstavlja kontrola i kalibracije uređaja za zaštitu biljaka.

Cilj kontrole i kalibracije uređaja za zaštitu biljaka je da na osnovu potencijalnih mogućnosti u proizvodnim uslovima obezbijedi uštedu energije kao i povećanje ljudskog i mašinskog rada.

Kontrola  (aprobacija) proizvodnje sjemena

zito

Proizvodnja sjemena podliježe obaveznoj kontroli. Kontrolom proizvodnje sjemena utvrđuje se porijeklo vrsta, sorta i kategorija upotrijebljenog sjemena.

Kontrolu proizvodnje kategorija sortnog sjemena  vrši ovlašćena institucija. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u  Banjoj Luci rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je ovlašćen  za vršenje poslova kontrole sjemenskih usjeva poljoprivrednog bilja.

Laboratorije instituta

Laboratorija za ekofiziologiju

ekofiziologija

Laboratorija za ekofiziologiju je osnovana 2005. godine.

Osnovni istraživački program laboratorije obuhvata morfološke, fiziološke i cito-histološke aspekte interakcije ekoloških faktora i procesa organogeneze u rastu i razvoju poljoprivrednih biljaka u različitim uslovima gajenja, kao i produkciju biomase.

Istraživanja od posebnog značaja u laboratoriji obuhvataju proučavanje ekofizioloških faktora otpornosti na niske temperature i sušu. Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na opremi za histologiju (mikrotom za rezanje u ledu), binokularnoj lupi i svjetlosnom mikroskopu sa softverom za digitalnu analizu slike, kao i mogućnošću rada u području fluorescencije.

Šef laboratorije: Prof.dr Danijela Kondić

Laboratorija za entomologiju

zorica.fw

Laboratorija za entomologiju je osnovana 2006. godine.

Osnovni istraživački program laboratorije za entomologiju podrazumijeva detekciju korisne i štetne entomofaune, koja se bazira na proučavanju njihovih morfoloških, anatomskih i bioloških karakteristika.

Laboratorija obavlja stučne usluge, odnosno vrše se pregledi biljnog i insekatskog materijala, procjenjivanje intenziteta napada štetočina i daje prijedlog adekvatnih mjera zaštite. Za potrebe rada u laboratorijskim i poljskim uslovima laboratorija je opremljena neophodnom opremom (stereomikroskop sa integrisanom kamerom i mikroskop), terenskim i laboratorijskim priborom i hemikalijama.

Šef laboratorije: Mr Zorica Đurić

Laboratorija za sjemenarstvo

sjemenarstvo

Laboratorija za sjemenarstvo je osnovana 2006. godine.

Osnovni istraživački program laboratorije obuhvata primijenjena istraživanja iz oblasti sjemenarstva i oplemenjivanja poljoprivrednih biljaka. Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet sjemena svih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta, trava, ljekovitog i aromatičnog bilja. Savremena oprema i visoko stručni kadrovi omogućavaju kompletne, ujednačene i neutralne analize kvaliteta sjemena. Djelatnost laboratorije obuhvata: ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih osobina sjemena, ispitivanje fiziologije sjemena, biotehnološka ispitivanja sjemena, ispitivanje zdravstvene ispravnosti sjemena.Šef laboratorije : Doc. dr Vojo Radić

Laboratorija za poljoprivrednu mehanizaciju

mehanizacija.fw

Laborаtorija je ovlaštena od strane Minisarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za vršenje kontrole i atestiranja uređaja za aplikaciju pesticida.

Šef laboratorije: Prof. dr Borislav Railić
Rukovodilac instituta
Prof. dr Branko Đurić
Tel: + 387 51 330-957
E- mail: branko.djuric@agro.unibl.org