Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj

Institut za ekonomiku poljoprivrede osnovan je 21.04.2005. godine i upisan u Registar naučno-istraživačkih ustanova kod Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske 22.12.2005. godine, a 2013. godine promjenio je ime u Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj.

Istraživački tim instituta čini sedam doktora nauka, jedan magistar nauka i jedan saradnik. Naučnoistraživačku djelatnost i stručne usluge institut obavlja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja – agromenadžmenta; preduzetništva; planiranja u agrobiznisu; marketing; tržišta i istraživanja tržišta poljoprivrednih proizvoda; ekonomike i organizacije u poljoprivredi; međunarodnih integracija; troškova i kalkulacija; investicija u poljoprivredi; ruralnog finansiranja; upravljanja projektima; poljoprivrednog knjigovodstva; analize poslovanja poljoprivrednih gazdinstava; metoda izbora optimalne poljoprivredne proizvodnje; politike i programiranja ruralnog razvoja; poljoprivrednog savjetodavstva; zadrugarstva i drugih asocijacija u poljoprivredi; regionalnog razvoja i ruralnog turizma.

Usluge

Izrada strateških i programskih dokumenata, planova, studija i projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

noimg

Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoja pruža usluge prenošenja naučnih i stručnih saznanja iz oblasti ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja u praktičnu primjenu; izrade strateških i programskih dokumenata, i planova iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja; izrade prijedloga i analiza efekata politike podsticanja razvoja poljoprivrede i seoskih područja; izrade studija, analiza i poslovnih planova u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja; obrazovanja u oblasti ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja; istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnenja; organizovanja sastanaka i poslovnih sajmova; izrade i revizije, te realizacije razvojnih i primijenjenih projekata i studija iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja i konsalting i marketning usluge.

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj je do sada realizovao određeni broj naučnoistražuvačkih i stručnih projekata i programa za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, određeni broja opština u Republici Srpskoj i za neke vladine i međunarodne organizcije.

Savjetodavni centar za ruralni razvoj

noimg

U okviru Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj djeluje Savjetodavni centar za ruralni razvoj. Centar je osnovan 2011. godine kao rezultat učešća Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci u TEMPUS Projektu uspostavljanja savjetodavne mreže za ruralni razvoj u  zemljama zapadnog Balkana, kroz reformu nastavnih planova (WBREN). Centar posjeduje salu sa 15 personalnih računara i ostalom pratećom informatičkom opremom i pogodan je za održavanje obuka za manje grupe polaznika.

Cilj osnivanja i rada Centra je pružanje podrške u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija za studente usmjerenja Ruralni razvoj i Agrobiznis i treninga za savjetodavce i ostalo osoblje koje je vezano za praktičnu realizaciju aktivnosti iz domena ruralnog razvoja, potencirajući usvajanje novih znanja o ruralnom razvoju i novih metoda učenja u nastavnom procesu. Pored ovih aktivnosti, Centar svoju djelatnost realizuje i kroz organizovanje okruglih stolova, tribina i stručnih predavanja, namjenjenih studentima i drugim zainteresovanim učesnicima u cilju unapređenja njihovih znanja i vještina. Zahvaljujući Centru i njegovim aktivnostima studenti imaju redovniji pristup informacijama i imaju više prilika za razmjenu stručnih mišljenja što značajno doprinosi povećanju njihovih kompetencija.
Rukovodilac instituta
Prof. dr Željko Vaško
Tel
: + 387 51 330-929
E- mail: zeljko.vasko@agro.unibl.org