Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Agroznanje – naučni časopis

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je izdavač vodećeg časopisa nacionalnog značaja pod nazivom Agroznanje / Agro-knowledge Journal. Osnovni izvor radova, koji se nakon pozitivnih anonimnih recenzija publikuju u časopisu, je međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroReS čiji je organizator Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa nekim od vodećih evropskih institucija iz oblasti poljoprivrednih nauka.

Od 1999. godine, paralelno sa razvojem kurikuluma i uvođenjem postdiplomskih studija na Fakultetu, pokrenuta je i procedura organizovanja i registracije Fakulteta kao izdavača jednog naučnog časopisa, sa odgovarajućom periodikom. Konačno, 2000. godine, časopis je registrovan pod nazivom „Agroznanje“, sa neophodnim izdavačkim brojem: ISSN 1512-6412=Agroznanje za pisana izdanja i ISSN 2233-0070 za Online izdanja.

U periodu 2000-2016, u časopisu Agroznanje je objavljeno ukupno 65 brojeva u 17 godišta.

Od 2012. godine u redakcionom odboru časopisa nalazi se i profesori sa univerziteta iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Časopis Agroznanje je u toku 2014/15 godine klasifikovan u skladu sa Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija ("Službeni glasnik RS", br. 77/10) kao naučni časopis nacionalnog značaja tj. časopis prve kategorije (na trećem je mjestu liste kategorisanih časopisa, sa ostvarenih 29 bodova). Za analitičku obradu radova u časopisu je zadužena NUB RS i isti se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i unose u centralni elektronski katalog NUB RS. Časopis posjeduje DOI broj, odnosno, jedinstvenu alfabetsku nisku koja se dodjeljuje svakom pojedinačnom digitalnom članku. DOI broj se dobija posredstvom NUB RS i time je uspostavljena stalna veza sa internet stranicom za„Agroznanje“. Povezivanje podataka o radovima sa DOI brojevima, kao i veb-adresu, podržava servis CrossRef, čime časopis „Agroznanje“ postaje dostupan svim naučnim bazama podataka.

Svi radovi u časopisu Agroznanje od 2016. godine objavljuju se isključivo na engleskom jeziku.Časopis Agroznanje objavljuje naučne radove sa jasnim naučnim doprinosom oblasti poljoprivrednih nauka, tj. radove koji nisu ranije objavljeni ili koji nisu planirani za objavu u drugom naučnomčasopisu.

Od 2018. godine, radovi objavljeni u časopisu Agroznanje indeksirani su u CAB bazama podataka radova u cjelosti (CAB International, Wallingford-Oxon, UK) te u EBSCO citatnim bazama (EBSCO Information Services, Ipswich, MA, USA).

Impresum časopisa Agroznanje

Agroznanje, 2017.

Agroznanje, 2016.

Agroznanje, 2015.

Agroznanje, 2014.

Agroznanje, 2013.

Agroznanje, 2012.

Agroznanje, 2011.

Agroznanje, 2010.

Agroznanje, 2009.

Agroznanje, 2008.

Agroznanje, 2007.

Agroznanje, 2006.