Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Agroznanje – naučni časopis

Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci, kao organizator međunarodnog naučnog simpozija poljoprivrednih nauka- AgroReS – je izdavač zbornika radova saopštenih na ovom skupu pod nazivom „Agroznanje“.

Od 1999. godine, paralelno sa razvojem kurikuluma i uvođenjem postdiplomskih studija na Fakultetu, pokrenuta je i procedura organizovanja i registracije Fakulteta kao izdavača jednog naučnog časopisa, sa odgovarajućom periodikom. Konačno, 2000. godine, časopis je registrovan pod nazivom „Agroznanje“, sa neophodnim izdavačkim brojem: ISSN 1512-6412=Agroznanje za pisana izdanja i ISSN 2233-0070 za Online izdanja.

Od osnivanja do danas, objavljeno je 14 godišta, sa ukupno 56 svezaka. U časopisu „Agroznanje“ do sada je objavljeno ukupno 1052 radova.

Od 2012. godine u redakcionom odboru časopisa nalazi se i profesori sa univerziteta iz Evropske unije i Amerike.

Analitičku obradu radova u časopisu obrađuje NUB RS i isti se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i unose se u centralni elektronski katalog NUB RS. Časopis posjeduje DOI broj, odnosno, jedinstvenu alfabetsku nisku koja se dodjeljuje svakom pojedinačnom digitalnom članku. DOI broj se dobija posredstvom NUB RS i time je uspostavljena stalna veza sa internet stranicom za „Agroznanje“. Povezivanje podataka o radovima sa DOI brojevima, kao i veb-adresu, podržava servis CrossRef, čime časopis „Agroznanje“ postaje dostupan svim naučnim bazama podataka.

Impresum časopisa Agroznanje

Agroznanje, 2016.

Agroznanje, 2015.

Agroznanje, 2014.

Agroznanje, 2013.

Agroznanje, 2012.

Agroznanje, 2011.

Agroznanje, 2010.

Agroznanje, 2009.

Agroznanje, 2008.

Agroznanje, 2007.

Agroznanje, 2006.