Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Наставници и сарадници са других факултета и институција

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА


Проф. др Мира Мандић

Предмет: Социо-географска истраживања у руралним подручјима
Телефон: 051/ 300 830
Е-пошта: miramandic@yahoo.com


Доц.др Свјетлана Лолић

Предмет: Микробиологија у пољопривреди
Телефон: 051/ 314 192
Е-пошта: svjetlanalolic@gmail.com


Мр Драгана Шњегота

Предмет: Молекуларна генетика
Телефон: 051/ 319 142
Е-пошта: snjegotadragana@gmail.comШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

 

Проф. др Зоран Говедар

Предмет: Шумарство у развоју руралних подручја
Телефон: 051/464-628
Е-пошта: јbg@blic.net; dekanat@sfbl.org


проф. др Милан Матаруга

Предмет: Производња украсног садног материјала
Телефон: 051/ 321 172
Е-пошта: mmataruga@gmail.com


Проф. др Љиљана Дошеновић

Предмети: Хортикултурно уређење простора, Травњаци посебних намјена, Дизајн у хортикултури, Основе урбанизма и планирања у хортикултури
Телефон: 051/464-628
Е-пошта: dosenoviclj@gmail.com

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

Проф. др Милован Винчић

Предмети: Математика, Математика са статистиком
Телефон: 051/ 430 027
Е-пошта: milovan.vincic@efbl.org


Проф. др Горан Поповић

Предмет: Основе микроекономије
Телефон: 051/ 430 014
Е-пошта: goran.popovic@efbl.org


Проф. др Јово Атељевић

Предмет: Предузетничка инфраструктура
Телефон: 051/ 430 031
Е-пошта: jovo.ateljevic@efbl.org


Доц. др Амира Жмирић

Предмети: Њемачки језик 1, Њемачки језик 2
Телефон: 051/ 430 034
Е-пошта: amira.zmiric@efbl.org


Мр Жељана Јовичић

Предмет: Финансије и финансијско пословање
Телефон: 051/ 430 064
Е-пошта: zeljana.jovicic@efbl.org


Мр Дарко Милуновић

Предмет: Примјењена статистика
Телефон: 051/ 430 025
Е-пошта: darko.milunovic@efbl.org


Мр Зоран Боровић

Предмети: Основе микроекономије, Увод у макроекономију
Телефон: 051/ 430 023
Е-пошта: zoran.borovic@efbl.org


Дипл.економиста Драгана Прерадовић

Предмети: Примјењена информатика, Примјена рачунарских програма
Телефон: 051/ 430 026
Е-пошта: dragana.preradovic@efbl.org


ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

Проф.др Мирослав Грубачић, емеритус

Предмети: Савремени трендови у финализацији пољопривредних производа, Технологија прераде и складиштења анималних производа
Телефон: 051/434-357
Е-пошта:


Доц. др Ладислав Василишин

Предмети: Основи технологије прехрамбених производа, Квалитет и прерада меса
Телефон: 051/434-357
Е-пошта: ladgre@yahoo.com


Мр Наташа Лакић

Предмети: Квалитет и прерада меса, Технологија прераде и складиштења анималних производа, Савремени трендови у финализацији пољопривредних производа, Основи технологије прехрамбених производа
Телефон: 051/434-357
Е-пошта: lakicsnatasa@gmail.com

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

Доц.др Тихомир Латиновић

Предмети: Примјена рачунарских програма, Примјењена информатика,
Телефон: 051/ 433 032
Е-пошта: tihomirlatinovic@live.com

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

Проф. др Стојко Видовић

Предмет: Молекуларна генетика,
Телефон: 051/234-100
Е-пошта: vstojko@gmail.com


Проф. др Бранка Максимовић

Предмети: Страни језик (анимална производња И циклус), Енглески језик 1, Енглески језик 2
Телефон: 051/234-100
Е-пошта: branka.max@gmail.com


ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БАЊА ЛУКА

Доц. др Ранка Перић-Ромић

Предмет: Социологија села
Телефон:
Е-пошта:
tin@blic.net

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Др Ненад Стојановић

Предмети: Математика, Математика са статистиком
Телефон: 052/242-381
Е-пошта: nsnest1@gmail.com


БИОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЉУБЉАНА

Проф. др Јанез Хрибар

Предмети: Примарни и секундарни биохемијски процеси у производима хортикултурних биљака, Технике руковања производима хортикултурних биљака након бербе
Телефон: +386 1 3203 710
Е-пошта: janez.hribar@bf.uni-lj.si


Проф.др Јуре Похар

Предмет: Ставови потрошача и потрошња пољопривредних производа
Телефон: +386 1 3203 862
E-pošta: jure.pohar@bf.uni-lj.si

БИОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПОДГОРИЦА

Проф.др Сњежана Хрнчић

Предмети: Општа ентомологија, Штетни инсекти воћака и винове лозе, Карантинске болести и штеточине биљака и фито-санитарна контрола, Посебна ентомологија, Дијагностичке методе у ентомологији, Молекуларна карактеризација штетних организама
Телефон: +382 20 26 87 16
E-pošta: hrncic@t-com.me, shrncic@yahoo.com


ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕХРАМБЕНИ И ФАКУЛТЕТ САРАЈЕВО

Проф.др Миленко Блесиц

Предмети: Подрумарство, Технологија вина
Телефон: +38733/ 225 727
Е-пошта: m.blesic@ppf.unsa.ba


Проф. др Мирсад Куртовић

Предмет: Контрола родности пољопривредних биљака
Телефон: +38733/ 225 727
Е-пошта: m.kurtovic@ppf.unsa.ba

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ОСИЈЕК

Проф.др Нада Парађиковић

Предмети: Хидропонијско гајење поврћа, Супстрати у хортикултури, Агроекосистеми у повртарству
Телефон: + 385 31 554 801
Е-пошта: nada.paradjikovic@pfos.hr


ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

Проф.др Милан Радивојевић

Предмет: Нематологија
Телефон: +381 /11 4413555
Е-пошта: malan@agrif.bg.ac.rs


Проф.др Наталија Богданов

Предмети: Економика агрокомплекса, Инструменти аграрне и руралне политике
Телефон: +381 /11 4413555
Е-пошта: natalijabogdanov@agrif.bg.ac.rs


Проф.др Владе Зарић

Предмет: Трговина и маркетинг агроиндустријских производа
Телефон: +381 /11 4413555
Е-пошта: vzaric@agrif.bg.ac.rs

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

Проф.др Мирјана Оцкољић

Предмет: Развој и обликовање урбаног зеленила
Телефон: +381 /11 3053990
Е-пошта: mirjana.ocokoljic@sfb.rs


ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

Проф.др Снежана Тривуновић

Предмет: Селекција домаћих и гајених животиња,
Телефон: +381 21/ 635 0711
Е-пошта: snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

Проф. др Драгутин Михаиловић

Предмет: Агрометеорологија са климатологијом
Телефон:
Е-пошта:


Проф. др Лидија Перић

Предмет: Технологија инкубације у живинарству
Телефон: +381/21 485-3210
E-pošta: lidija.peric@stocarstvo.edu.rs, lidija@polj.uns.ac.rs


Проф. др Вељко Вукоје

Предмет: Биланси у пољопривреди
Телефон: +381/21 -4853-397
Е-пошта: vukoje@polj.uns.ac.rs

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ЛЕШАК, УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

Проф. др Десимир Кнежевић

Предмет: Контрола родности пољопривредних биљака
Телефон: +381 28/461-108
Е-пошта: desimir.knezevic@pr.ac.rs


АГРОНОМСКО –ПРЕХРАМБЕНИ ФАКУЛТЕТ СВЕУЧИЛИШТЕ МОСТАР

проф.др Марко Иванковић

Предмет: Финансирање пољопривреде и развој финанијских тржишта
Телефон: +387 36 335-052
Е-пошта: mivankovic@faz.ba

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проф. др Јасмин Комић

Предмети: Економетријски методи и модели, Математика са статистиком, Примјењена статистика, Статистика
Телефон: 051/ 338 731, 051/ 338 573
Е-пошта: mnk@mnk.vladars.net, n.plavsic@mnk.vladars.net


ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊА СЕЛА

Проф. др Миленко Шарић

Предмети: Безбиједност производа анималног поријекла, Анатомија животиња, Безбиједност намирница анималног поријекла, Легислатива у сточарској производњи,
Телефон: 051/433-630;433-620
Е-поштa: info@crus.rs.ba


Мр Зора Чоловић Шарић

Предмети: Општа и примјењена микробиологија, Безбиједност намирница анималног поријекла,
Телефон: 051/433-630;433-620
Е-пошта: zora_colovic@hotmail.com

ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Доц. др Тихомир Предић

Предмети: Исхрана ратарских и повртарских биљака, Исхрана хортикултурних биљака, Исхрана воћака и винове лозе
Телефон: 051 /303-112
Е-пошта: tihomir.predic@poljinstrs.org


ИНСТИТУТ ЗА ЉЕКОВИТО БИЉЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ БЕОГРАД

проф. др Драгоја Радановић

Предмети: Исхрана ратарских и повртарских биљака, Исхрана хортикултурних биљака, Исхрана воћака и винове лозе
Телефон:  +381 11/ 3031 650
Е-пошта: dradanovic@mocbilja.rs