Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Организација

Унутрашња организација Пољопривредног факултета је уређена у складу са Статутом Универзитета у Бањој Луци. Основни руководни органи су Наставно-научно вијеће и Декан. У структури унутрашње организације налазе се и вијећа студијских програма, институти и катедре. На факултету постоје три вијећа студијских програма, и то: Вијеће студијског програма Биљна производња, Вијеће студијског програма Анимална производња и Вијеће студијског програма Аграрна економија и рурални развој. Вијећа студијских програма су оперативна тијела Наставно-научног вијећа. Вијећа студијских програма разматрају и дају приједлоге у вези питања наставе првог и другог циклуса предметних студија, те о академским, научним и стручним питањима. Вијећа студијских програма перманентно раде на иновирању наставних планова и програма и унапређењу квалитета наставе.

Научно-истраживачки рад се одвија у оквиру шест института. На факултету постоји шест института: Институт за хортикултуру, Институт за ратарство, Институт за агроекологију и земљиште, Институт за сточарство, Институт за економику пољопривреде и рурални развој, Институт за репродукцију домаћих животиња. У оквиру шест института егзистира 17 лабораторија и два рачунарска кабинета за потребе научно-истраживачког рада, али и наставног процеса.

У складу са матичношћу Пољопривредног факултета, односно студијских програма, формирано је 12 катедри, од чега шест катедри припада Студијском програму биљна производња, 4 Студијском програму анимална производња и 2 Студијском програму аграрна економија и рурални развој. Катедре представљају скуп сродних предмета.

Стручне службе факултета обављају послове за потребе наставног и научно- истраживачког рада.