Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Termin odbrane doktorske disertacije, kandidata mr Branimira Nježića, na temu “Kontrola osica šljive Hoplocampa flava L. i Hoplocampa minuta Christ. entomopatogenim nematodama” (Control of plum sawflies (Hoplocampa flava L. and Hoplocampa minuta Christ.) by entomopathogenic nematodes”)

Banja Luka, 06.11.2017.

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana doktorske disertacije na temu “Kontrola osica šljive Hoplocampa flava L. i Hoplocampa minuta Christ. entomopatogenim nematodama” (Control of plum sawflies (Hoplocampa flava L. and Hoplocampa minuta Christ.) by entomopathogenic nematodes”) kandidata mr Branimira Nježića, određuje se za dan 14. 11. 2017. godine.

Odbrana će se održati u sali Poljoprivrednog fakulteta  sa početkom od 12,00 časova.

                                                                               Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet