Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Terenska nastava studenata druge godine studijskog programa Animalna proizvodnja

Studenti druge godine studijskog programa Animalna proizvodnja su 14. juna 2017. godine u okviru saradnje između Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci i Češkog poljoprivrednog univerziteta u Pragu obavili cjelodnevnu terensku nastavu na govedarskoj i svinjogojskoj farmi.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa uslovima i tehnologijom proizvodnje na govedarskoj farmi ZZ Livač u Aleksandrovcu i na poljoprivrednom gazdinstvu Sarajlić u Lamincima koje se bavi svinjogojstvom i tovom junadi.