Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

STUDENTI AGROEKONOMIJE NA TERENSKOJ NASTAVI

U okviru terenske nastave za studente treće godine Studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoja organizovana je posjeta području opština Mrkonjić Grad i Šipovo. Studenti su zajedno sa profesorima imali organizovane tri stručne posjete i to:

  1. farma Cvijić, selo Oćune, opština Mrkonjić Grad, primjer intenzivne proizvodnje mlijeka u brdsko planinskom području i začetak projekta agroturizma;
  2. ribnjak i etno kuće Miljevići, selo Lubovo, opština Šipovo; primjer proizvodnje ribe na prirodnim vodotocima i pružanje usluga seoskog turizma;
  3. visitor centar Pecka, selo Pecka, opština Mrkonjić Grad; primjer ruralnog razvoja kroz angažman civilnog društva i razvoj sportskog i rekreativnog turizma (biciklizam, planinarenje), partnerstvo sa lokalnom zajednicom i razvoj održivih projekata u oblasti poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti