Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Savez studenata

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je svoja vrata prvoj generaciji studenata otvorio školske 1992/93. godine. Zbog ratnog okruženja i učešća oko 50% ove generacije (muški dio generacije) u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao aktivnih pripadnika Vojske Republike Srpske, nisu postojali uslovi za ozbiljnije organizovanje studenata. Druga generacija Poljoprivrednog fakulteta upisana je školske 1993/94. godine, čime su stvoreni uslovi i javila se potreba organizovanja studenata unutar Fakulteta. U februaru 1994. godine grupa studenata stupa u kontakt sa predsjednikom Saveza studenata Univerziteta Stevom Perišićem i tada se pokreće zvanična inicijativa o stvaranju Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta. Osnivačka Skupština održana je 09. maja 1994. godine, na kojoj je izabrano rukovodstvo i utvrđeni ciljevi i zadaci. Za prvog predsjednika Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta izabran je Siniša Mitrić, za potpredsjednika Milena Petrović, a za sekretara Dubravka Banović. Zbog teških uslova i finansijskih problema koji su zbog ratnog okruženja tada vladali u Republici Srpskoj, Savez studenata nije registrovan u sudu, već se preko Saveza studenata Univerziteta, čiji je Statut prihvatio, organizuje i počinje sa radom. Prve aktivnosti Saveza studenata vezane su za odlazak na Poljoprivredni sajam u Novom Sadu u maju 1994. godine. Veoma težak momenat u radu Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta, a tako i profesora Univerziteta u Banjoj Luci, predstavlja mobilizacija studenata i profesora koja je provedena  od 04.11.1994. do 15.01.1995. godine. Savez studenata tada zamrzava svoj rad, a svi vojno sposobni studenti odlaze u jedinice Vojske Republike Srpske. Većina studenata, kao pripadnici elitne Studentske brigade, učestvuje u borbama na ratištu, gdje je, nažalost, 6 naših kolega izgubilo život: Goran Vasić, Trivo Gunjević, Milan Drinić, Goran Pisarić, Dragan Puhalo i Aleksandar Topić.

Savez studenata, nakon demobilizacije, ponovo aktivira svoj rad i u aprilu 1996. godine studenti Poljoprivrednog fakulteta učestvuju na prvim Univerzitetskim sportskim igrama Republike Srpske, na kojim su ostvareni zapaženi rezultati. Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 1996. godine, po prvi put, učestvuju na „AGRONOMIJADI“, manifestaciji sportsko-naučnog i zabavnog karaktera, koja je održana u Tivtu.

U novembru 1996. godine održana je sjednica Skupštine Saveza studenata na kojoj je izabrano novo rukovodstvo: predsjednik Slobodan Simić, potpredsjednik Milan Koščica i sekretar Milena Petrović. Slobodan Simić je u svom drugom mandatu predsjednika Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta obezbijedio sredstva i izvršio upis Saveza u Registar udruženja u Osnovnom sudu u Banjoj Luci 15. aprila 1998. godine. Za potpredsjednika Saveza studenata izabran je Dragan Vučković. Slobodana Simića početkom 1999. godine na mjestu predsjednika mijenja Slavoljub Jelić, a za potpredsjednika je izabran Boris Pašalić.  Slobodan Lukić je bio četvrti predsjednik u istoriji Saveza studenata, a treći registrovani, koji je na ovu funkciju došao u martu 2000. godine. Na funkciju predsjednika Saveza studenata u maju 2001. godine došao je Bojan Rajčević, koji je na toj funkciji ostao do 27. novembra 2001. godine, kada na mjesto predsjednika dolazi Bojan Kecman, a potpredsjednik je bio Slobodan Lukić. Za predsjednika Saveza dolazi Vladimir Đurić 25. januara 2003. godine, koji je obavljao i funkciju prvog predsjednika Studentske organizacije Unverziteta u Banjoj Luci (SOBL), pravnog nasljednika Saveza studenata Univerziteta, a na mjestu potpredsjednika ostaje Slobodan Lukić. U periodu 2005-2007. godine predsjednik Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta  bio je Đorđe Đurđević, koji je u periodu 2006/07. godine obavljao i funkciju potpredsjednika SOBL-a. Potpredsjednik u ovom periodu je bio Slobodan Lukić. U ovom periodu Poljoprivredni fakultet, potpomognut Savezom studenata, izborio se za zgradu u Univerzitetskom gradu, u kojoj se danas nalazi.

U novembru 2007. godine na čelo Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta dolaze, kao predsjednik, Milan Malinić, a potpredsjednik Davorin Milekić. Ovaj period su obilježila vrlo dinamična dešavanja u studentskom organizovanju, s obzirom da je Zakonom o visokom obrazovanju iz 2007. godine definisano organizovanje studenata, a ovaj proces je na neko vrijeme bio blokiran od strane SOBL-a i pojedinih studentskih predstavnika. Savez studenata je u tom periodu, sa novim rukovodstvom, napravio iskorak i zajedno sa studentskim organizacijama Medicinskog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta (sadašnji Filozofski, Filološki i Fakultet političkih nauka) formirao Koordinacioni odbor studentskih organizacija (KOST), koji je bio prethodnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Nakon formiranja Studentskog parlamenta, konstituisani su Senat i Upravni odbor i u aprilu 2008. godine stvoreni su uslovi za deblokadu Univerziteta nastalu u prethodnom periodu, a Savez studenata Poljoprivrednog fakulteta je u tome odigrao vrlo značajnu ulogu. U skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju, kojim je definisano učešće 20% studenata u radu Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta, u ovom periodu je Savez studenata imenovao predstavnike studenata, što je omogućilo povoljniji položaj i efikasnije zastupanje interesa studenata. Takođe, treba napomenuti da je u jesen 2007. godine Savez studenata Poljoprivrednog fakulteta po prvi put dobio svoje prostorije, što je svakako olakšalo buduće aktivnosti.