Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Osoblje fakulteta

Studijski program: Biljna proizvodnja

Studijski program: Animalna proizvodnja

Studijski program: Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Nastavnici i saradnici sa drugih fakulteta

 eZaposleni