Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Nastavno – naučno vijeće

Nastavno-naučno vijeće predstavlja najviši organ Fakulteta koji upućuje prijedloge Senatu i donosi odluke od značaja za rad fakulteta. Nastavno-naučno vijeće čine svi nastavnici i saradanici zaposleni sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i ono broji 80 članova. U radu Vijeća učestvuje i 11 predstavnika studenata.

Raspored sjednica Nastavno – naučnog vijeća za akademsku godinu 2015/2106

Datum  Materijal za sjednicu Nastavno naučno – vijeće
 30.4.2016  Materijal za 4. sjednicu Nastavno naučnog – vijeća

Raspored sjednica Vijeća studijskih programa

Datum Studijski program Materijal za Vijeće studijskog programa
4.4.2016  Biljna proizvodnja  Poziv 4 sjednica
4.4.2016  Animalna proizvodnja  Poziv 2 sjednica
4.4.2016  Agrarna ekonomija i ruralni razvoj  Pоziv 3 sjednica
 

Lista članova Nastavno – naučnog vijeća Poljoprivrednog Fakulteta

Redovni profesori

 1. Prof. dr Nikola Mićić
 2. Prof. dr Borislav Railić
 3. Prof. dr Vaso Bojanić
 4. Prof. dr Dragutin Matarugić
 5. Prof. dr Dragan Mikavica
 6. Prof. dr Gordana Đurić
 7. Prof. dr Goran Popović
 8. Prof. dr Ilija Komljenović
 9. Prof. dr Mihajlo Marković
 10. Prof. dr Mira Mandić
 11. Prof. dr Milovan Vinčić
 12. Prof. dr Novo Pržulj
 13. Prof. dr Rodoljub Oljača
 14. Prof. dr Stojko Vidović
 15. Prof. dr Živojin Erić
 16. Prof. dr Čedomir Crnogorac

Vanredni profesori

 1. Prof. dr Aleksandar Ostojić
 2. Prof. dr Božo Važić
 3. Prof. dr Branka Maksimović
 4. Prof. dr Vida Todorović
 5. Prof. dr Danijela Kondić
 6. Prof. dr Duška Delić
 7. Prof. dr Duško Vejnović
 8. Prof. dr Željko Vaško
 9. Prof. dr Zlatan Kovačević
 10. Prof. dr Zoran Govedar
 11. Prof. dr Ljubomir Radoš
 12. Prof. dr Ljiljana Došenović
 13. Prof. dr Ljiljana Drinić
 14. Prof. dr Milanka Drinić
 15. Prof. dr Mirjana Žabić
 16. Prof. dr Miljan Cvetković
 17. Prof. dr Nebojša Savić
 18. Prof. dr Stoja Jotanović

Docenti

 1. Doc. dr Aleksandra Figurek
 2. Doc. dr Amira Žmirić
 3. Doc. dr Branko Đurić
 4. Doc. dr Vesna Mrdalj
 5. Doc. dr Vojo Radić
 6. Doc. dr Goran Mirjanić
 7. Doc. dr Gordana Rokvić
 8. Doc. dr Dimitrije Marković
 9. Doc. dr Đorđe Savić
 10. Doc. dr Ladislav Vasilišin
 11. Doc. dr Siniša Mitrić
 12. Doc. dr Svjetlana Lolić
 13. Doc. dr Svjetlana Zeljković
 14. Doc. dr Tatjana Jovanović Cvetković
 15. Doc. dr Tamara Stojanović
 16. Doc. dr Tihomir Latinović

Viši asisteni

 1. Mr Aleksandar Kralj
 2. Mr Biljana Lolić
 3. Mr Biljana Kelečević
 4. Mr Borut Bosančić
 5. Mr Branimir Nježić
 6. Mr Darko Milunović
 7. Mr Dragan Brković
 8. Mr Dijana Mihajlović
 9. Mr Dragana Šnjegota
 10. Mr Željana Jovičić
 11. Mr Zoran Borović
 12. Mr Zoran Maličević
 13. Mr Zorica Đurić
 14. Mr Ivana Koleška
 15. Mr Jelena Davidović Gidas
 16. Mr Marinko Vekić
 17. Mr Nataša Lakić

Asistenti

 1. Tanja Krmpot
 2. Dragana Preradović

Studenti

 1. Anđelko Pezić
 2. Dragan Vujić
 3. Darko Grbić
 4. Živana Vidović
 5. Igor Macanović
 6. Marko Kljajić
 7. Miloš Ševarika
 8. Mirela Kajkut Zeljković
 9. Nikola Travar
 10. Slobodan Stojnić
 11. Sanda Stanivuković