Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Laboratorije Poljoprivrednog fakulteta

Centralna hemijska laboratorija

centralna-laboratorija

Centralna hemijska laboratorija je osnovana 2005. godine

Centralna hemijska laboratorija je prvenstveno namjenjena izvođenju praktične nastave, tj. laboratorijskih vježbi iz brojnih modula iz oblasti hemije i biohemije, ali i različitih modula iz oblasti poljoprivrednih nauka za koje postoji potreba za izvođenjem praktične nastave u laboratorijskom prostoru ove vrste.

Pored toga u laboratoriji se realizuju istraživanja iz oblasti neorganske, primjenjene hemije i biohemije. Osnovni istraživački program laboratorije vezan je za hemiju teških metala i makroelemenata u agroekosistemu (u zemljištu, biljkama i vodi), sa akcentom na određivanju sadržaja i porijekla teških metala u poljoprivrednim zemljištima i različitim biljnim vrstama. Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na savremenoj opremi za kvalitativnu i kvantitativnu hemijsku analizu, koja uz osnovnu hemijsku opremu (analitičke i tehničke vage, dejonizator vode, pH-metri) uključuje atomski apsorpcioni spektrofotometar sa plamenom tehnikom rada, UV-spektrofotometar i kolorimetar.

Šef laboratorije: Dr Dijana Mihajlović

Laboratorija za mikroskopiranje

mikroskopiranje-laboratorija

Laboratorija za mikroskopiranje je osnovana 1997. godine.

Laboratorija je prvenstveno namijenjena i opremeljena za potrebe izvođenja vježbi studentima iz raznih modula: Osnove botanike, Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka, Zoologija, Mikrobiologija, Osnove herbologije, Fitopatologija i drugih za koje je neophodna oprema za mikroskopiranje. Pored toga, u laboratoriji se izvodi i naučno-istraživačka delatnost kroz izradu dijelova diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, kao i projektnih aktivnosti vezanih prvenstveno za mikroskopiranje i determinaciju biljnog materijala.

Šef laboratorije:Prof. dr Zlatan Kovačević