Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Izdavačka djelatnost fakulteta

Soja

Soja

Autori: Jovan Todorović, Jovan Kondić

Godina izdavanja: 1993

Štampa: Gradiška, Nova štampa

Broj stranica: 196

Fitoloski praktikum

Fitološki praktikum

Autori: Branislav Nedović, Vojin Mejakić

Godina izdavanja: 1994

Štampa: Banja Luka, Glas Srpski

Broj stanica: 173

ISBN 86-7119-051-h


Opste ratarstvo

Opšte ratarstvo

Autori: Jovan Todorović, Dikonije Božić

Godina izdavanja: 1995

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 388

Rakija i rakijski kotlovi

Rakija i rakijski kotlovi 2. izdanje

Autori: Petar Durman

Godina izdavanja: 1996

Štampa: Subotica, Birografika

Broj stranica: 160


Vocarstvo I

Voćarstvo I: biologija voćaka, rasadnička proizvodnja, pomotehnika, podizanje i održavanje voćnjaka.

Autori:  Predrag Lučić, Gordana Đurić, Nikola Mićić

Godina izdavanja: 1996

Štampa: Nolit – Partenon, Subotica – Birografika

Broj stranica: 529

Krmno bilje

Krmno bilje

Autori: Vojin Mejakić, Branislav Nedović

Godina izdavanja: 1996

Štampa: Banja Luka, Glas srpski

Broj stranica: 497

ISBN 86-7119-079-x


Biosistematika riba

Biosistematika riba

Autori: Dragan Mikavica

Godina izdavanja: 1997

Štampa: Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica: 164

Sistemi gajenja jabuke i kruskeSistemi gajenja jabuke i kruške

Autori: Nikola Mićić, Gordana Đurić, Ljubomir Radoš

Godina izdavanja: 1998

Štampa: Čačak,  Grafika Jureš

Broj stranica: 196

ISBN 86-7384-001-5


Opste ratarstvo-praktikum

Opšte ratarstvo : praktikum

Autori: Ilija Komljenović, Vida Todorović

Godina izdavanja: 1998

Štampa: Derventa, Iskra

Broj stranica: 182

ISBN 86-7262-003

Hemija, prvo izdanje

Hemija. 1 izdanje.

Autori: Ilija Komljenović, Vida Todorović

Godina izdavanja: 1998

Štampa: Derventa, Iskra

Broj stranica: 182

ISBN 86-7262-003-8


Ribe rijeke Drine - Copy

Ribe rijeke Drine

Autori: Dragan Mikavica, Nebojša Savić

Godina izdavanja: 1999

Štampa: Banja Luka, Europrint

Broj stranica: 85

Atlas korova

Atlas korova

Autori: Nada Šumatić, Jovan Todorović, Ilija Komljenović, Mihajlo Marković

Godina izdavanja: 1999

Štampa: Banja Luka, Glas Srpski

Broj stranica: 359

ISBN 86-7119-158-3


Sjemenarstvo

Sjemenarstvo

Autor: Đorđe Gatarić

Godina izdavanja: 1999

Štampa: Banja Luka, Atlantik

Broj stranica: 375

ISBN 86-7262-004-6

Ekonomika poljoprivrede

Ekonomika poljoprivrede 1 izdanje.

Autor: Stevo Mirjanić

Godina izdavanja: 2000

Štampa: Valjevska štamparija

Broj stranica: 232


Modeliranje reaktora za proizvodnju poliesterskih vlakana

Modeliranje reaktora za proizvodnju polietilenskih vlakana

Autori: Vaso Bojanić., Mihailo Ristić, Milorad Maksimović

Godina izdavanja: 2001

Štampa: Udruženje defendologa Republike Srpske Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica:104

ISBN 86-83185-03-6

Tehnologija proizvodnje ljekovitih aromatičnih i začinskih biljaka

Autori: Borivoje Stjepanović, Dragoja Radanović, Nada Šumatić, Novo Pržulj, Jovan Todorović, Ilija Komljenović, Mihajlo Marković

Godina izdavanja: 2001

Štampa: Banja Luka : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Laktaši, Grafomark

Broj stranica:216

ISBN 86-01-05119-7


Osnovi tehnologije biljnih proizvoda

Osnovi tehnologije biljnih proizvoda

Autor: Vojin Mejakić

Godina izdavanja:2001

Štampa: –

Broj stranica: 370

ISBN 86-7262-012-7

Recikliranje polimernog otpadaRecikliranje polimernog otpada

Autori: Jovanović S., Bojanić V., Miletić P., Topić Ž.

Godina izdavanja: 2002

Štampa: Banja Luka,  Grafopapir

Broj stranica: 111

ISBN  99938-669-2-h


Ishrana povrca

Ishrana povrća

Autori: M.Ubavić, R. Kastori., M. Marković, R.Oljača

Godina izdavanja: 2002

Štampa: Čačak, Grafika Jureš

Broj stranica: 181

ISBN 99938-669-1-1

Botanicki praktikum 2002

Botanički praktikum

Autori: Branislav Nedović, Zlatan Kovačević

Godina izdavanja: 2002

Štampa: Banja Luka – Grafid

Broj stranica: 100


Hemija drugo izdanjeHemija. 2 izdanje

Autori: Vaso Bojanić, Slavko Kervešan, Dubravka Štajner Nedeljko Čegar

Godina izdavanja: 2003

Štampa: Banja Luka, Atlantik

Broj stranica: 276

ISBN 99938-669-3-8

Ekonomika i organizacija u poljoprivredi

Ekonomika i organizacija u poljoprivredi.

Autori: Stevo Mirjanić, Željko Vaško

Godina izdavanja: 2003

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 438

ISBN 99938-669-6-2


Kalemljeni kopolimeri celuloze i lignina

Kalemljeni kopolimeri celuloze i lignina

Autori: Vaso Bojanić, Slobodan Jovanović

Godina izdavanja: 2003

Štampa: Banja Luka,  Atlantik

Broj stranica: 86

ISBN 99938-717-0-2

Ratarsko-povrtasrki prirucnik

Ratarsko -povrtarski priručnik

Autori: Jovan Todorović, Lazić Branka, Ilija Komljenović.

Godina izdavanja: 2003

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica:849

ISBN 99938-36-20-6


Pesticidi u poljoprivredi i smarstvuPesticidi u poljoprivredi i šumarstvu

Autori: Vaskrsije Janjić, Siniša Mitrić

Godina izdavanja: 2004

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 930

ISBN 99938-669-7-0

Osnovi ekonomije

Osnovi Ekonomije

Autor: Ilić Gordana

Godina izdavanja: 2004

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 262

ISBN 999-38-669-5-4


Korovi vocnjaka Bosne i HercegovineKorovi voćnjaka Bosne i Hercegovine

Autori: Momčilo Kojić, Đurić Gordana, Vaskrsije Janjić, Siniša Mitrić

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Laktaši, Grafomark)

Broj stranica: 261

ISBN 99938-808-0-9

Pedologija

Pedologija knjiga I Agrogeologija – Silvogeologija

Autori: Vukota Okiljević, Mihajlo Marković

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 284

ISBN 99938-669-9-7


zoogeografija_kicmenjaka

Zoogeografija kičmenjaka

Autor: Dragan Mikavica

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Banja Luka, Glas Srpski – Grafika

Broj stranica: 168

ISBN 99938-806-0-4

Sjemenarstvo sa osnovama oplemenjivanja - Copy

Sjemenarstvo sa osnovama oplemenjivanja

Autor: Đorđe Gatarić

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Laktaši : Grafomark

Broj stranica: 377

ISBN 99938-93-01-3


Opste povrtarstvoOpšte povrtarstvo

Autor: Mile Dardić

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Banja Luka, Art print

Broj stranica: 157

ISBN 99938-93-00-5

Fitofarmacija

Fitofarmacija

Autor: Vaskrsije Janjić

Godina izdavanja: 2005

Štampa: Beograd, Vizartis

Broj stranica: 1229

ISBN 86-83017-09-5; COBISS.SR-ID 125282572


Najcesci korovi regije banja luka

Najčešći korovi regije Banja Luka

Autori: Šumatić Nada, Topalić Trivunović Ljiljana, Ilija Komljenović, Jovan Todorović

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 266

ISBN 99938-36-88-5

Osnova zastite, koriscenja i uredjenja zemljista grada banja luke

Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta grada Banja Luka

Autori: Marković M. i sar.

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 155

ISBN 99938-93-03-h


Berba pakovanje i skladistenje plodova vocaka

Berba, pakovanje i skladištenje plodova vaćaka

Autor: Boris Pašalić

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 169

ISBN 99938-93-02-1

Rjecnik vinogradarskih termina

Rječnik vinogradarskih termina

Autori: Dragutin Mijatović, Tatjana Jovanović Cvetković

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Banja Luka, Grafid

Broj stranica: 285

ISBN 91-976176-1-x


Djubrenje vinograda

Đubrenje vinograda

Autori: Dragutin Mijatović,  Tatjana Jovanović Cvetković

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Banja Luka, Grafid

Broj stranica: 47

ISBN 91-976176-2-8

Vinograd 365

Vinograd 365 dana

Autori: Dragutin Mijatović,  Tatjana Jovanović Cvetković

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Banja Luka, Grafid

Broj stranica: 52

ISBN 91-976176-3-6


Vinarski rjecnikVinarski rječnik

Autori: Milenko Blesić, Dragutin Mijatović

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Banja Luka, Grafid

Broj stranica: 169

ISBN 91-976176-0-1

Proizvodnaj povrca i cveca u zasticenom prostoru

Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Autori: Đurovka, M. i sar.

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 510

ISBN 86-7520-087-0


Ekonomika poljoprivrede i medjunarodne integracije

Ekonomika poljoprivrede i međunarodne integracije

Autori: Stevo Mirjanić

Godina izdavanja: 2006

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 366

ISBN 978-99938-93-04-2

Samoniklo ljekovito biljeSamoniklo ljekovito bilje

Autori: Branko Đurić, Đorđe Gatarić, Dragoja Radanović

Godina izdavanja: 2007

Štampa: Banja Luka, Glas Srpske – Grafika

Broj stranica: 130


Osjemenjavanje goveda

Osjemenjavanje goveda

Autori: Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Vasilije Miljković

Godina izdavanja: 2007

Štampa: Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica: 164

ISBN 978-9938-93-06-6

Ekoloska proizvodnja grozdja

Ekološka proizvodnja grožđa. Interspecijes sorte. Zelena rezidba vinove loze.

Autori: Dragutin Mijatović,  Tatjana Jovanović Cvetković

Godina izdavanja: 2007

Štampa: –

Broj stranica: 50


Osnove podizanja vinograda

Osnove podizanja vinograda.

Autori: Dragutin Mijatović,  Tatjana Jovanović Cvetković

Godina izdavanja: 2007

Štampa: –

Broj stranica: 87

Osnovi poljoprivredne tehnike

Osnovi poljoprivredne tehnike

Autori: Nikola Đukić, Borislav Railić

Godina izdavanja: 2007

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 318


Reseni zadaci iz osnova poljoprivredne tehnikeRešeni zadaci iz osnova poljoprivredne tehnike i poljoprivrednih mašina

Autor: Borislav Railić

Godina izdavanja:

Štampa: Derventa, Grafika

Broj stranica: 364

ISBN 978-99938-93-05-9

Mikroelementi i mikrodjubriva i njihova primjena u praksi

Mikroelementi i mikrođubriva i njihova primena u praksi

Autori: Momčilo Ubavić, Mihajlo Marković, Rodoljub Oljača

Godina izdavanja: 2008

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 71

ISBN 978-99938-93-10-3


Fiziologija i patologija reprodukcijew goveda

Fiziologija i patologija reprodukcije goveda

Autori: Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Vasilije Miljković

Godina izdavanja: 2008

Štampa: Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica: 536

Pasulj i boranija

Pasulj i boranija

Autori: Jovan Todorović, Mirjana Vasić, Vida Todorović

Godina izdavanja: 2008

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 333

ISBN 978-99955-24-61-6


Vinogradarstvo

Vinogradarstvo priručnik

Autori: Dragutin Mijatović, Tatjana Jovanović Cvjetković

Godina izdavanja: 2008

Štampa: –

Broj stranica: 137

Ekofiziologija biljaka, mehanizmi adaptacije biljaka na nepovoljne cinioce

Ekofiziologija biljaka: mehanizmi adaptacija biljaka na nepovoljne činioce

Autori: B. Krstić, R. Oljača, Ž. Stanković

Godina izdavanja: 2008

Štampa: Banja Luka, Art print

Broj stranica: 94


Proizvodnja sojeProizvodnja soje

Autori: Jovan Todorović i sar.

Godina izdavanja: 2008

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 78

ISBN 978-99938-9308-0

Ishrana biljaka opsti deo

Ishrana Biljaka I opšti dio

Autori: Dragoja Radanović

Godina izdavanja: 2010

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 161

ISBN 798-99938-93-12-7


Ruralni razvoj republike srpske

Ruralni razvoj Republike Srpske

Autori: Mirjanić i sar.

Godina izdavanja: 2010

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 351

ISBN 978-99938-93-13-9

Organska proizvodnja bilja

Organska proizvodnja bilja

Autori: Mile Dardić, Jovan Travar,Aleksandar Ostojić

Godina izdavanja: 2010

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 188

ISBN 978-99938-93-14-1


Ishrana konja

Ishrana konja

Autori: Milanka Drinić, Halil Omanović

Godina izdavanja: 2011

Štampa: Sarajevo, Bemust

Broj stranica: 157

ISBN 978-99938-93-15-8

agrarnisektorAgrarni sektor Republike Srpske – Stanje i pravci razvoja, Osnovne karaktersitike ZAP EU

Autori: Stevo Mirjanić i sar.

Godina izdavanja: 2011

Štampa: Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica: 324

ISBN 978-99938-93-16-5


Integralna proizvodnja voca i grozda 2011

Integralna proizvodnja voća i grožđa – opšte postavke

Autori: Gordana Đurić i sar.

Godina izdavanja: 2011

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 91

ISBN 978-99938-808-3-7

COBISS.BH-ID 2453016

Anatomija domacih zivotinja 2011

Anatomija domaćih životinja

Autori: Milenko Šarić, Verica Mrvić

Godina izdavanja: 2011

Štampa:

Broj stranica: 287

ISBN 978-99938-93-19-6

COBISS.BH-ID 2591768

Biometrika 2011

Eksperimentalna biometrika

Autor: Nikola Mićić

Godina izdavanja: 2011

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 320

ISBN 978-99938-93-18-9

COBISS.BH-ID 2370584

Ishrana koza 2012

Savremena ishrana koza za mleko

Autori: Radomir Jovanović, Božo Važić, Milenko Šarić

Godina izdavanja: 2012

Štampa: SP PRINT Novi Sad

Broj stranica: 515

ISBN 978-99938-93-21-9

COBISS.BH-ID 2728216


20 godina PF 2012

20 godina postojanja 1992-2012

Godina izdavanja: 2012

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 238

ISBN 978-99938-93-22-6

COBISS.BH-ID 3274776

invazivni-i-ekonomski-stetni-korovi

Invazivni i ekonomski štetni korovi na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera kontrole

Autori: Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić

Godina izdavanja: 2013

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 192

ISBN 978-99938-93-24-0

COBISS.BH-ID 3551256


Pijace kao oblik prodaje pp proizvoda 2013

Pijace kao oblik prodaje poljoprivredno – prehrambenih proizvoda

Autori: Stevo Mirjanić i sar.

Godina izdavanja: 2013

Štampa: Banja Luka, Grafopapir

Broj stranica:124

ISBN 978-99938-93-25-7

COBISS.BH-ID 3569944

Eksploatacija i odrzavanje poljoprivrednih masina 2014

Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih mašina

Autori: Dragoljub Mitrović, Borislav Railić, Zoran Maličević, Milan Jugović

Godina izdavanja: 2014

Štampa:Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 252

ISBN 978-99938-93-29-5

COBISS.RS-ID 4228120


Mehanizacija i oprema u stocarstvu 2014

Mehanizacija i oprema u stočarstvu

Autori: Dragoljub Mitrović, Borislav Railić, Zoran Maličević, Milan Jugović

Godina izdavanja: 2014

Štampa:Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 346

ISBN 978-99938-93-28-8

COBISS.RS-ID 4203800

Zitarice 2015

Žitarice

Autor: Danijela Kondić

Godina izdavanja: 2015

Štampa:Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 227

ISBN 978-99938-93-32-5

COBISS.RS-ID 4971288


Matematika zbirka zadataka 2015

Matematika za studente poljoprivrednog fakulteta – Zbirka zadataka

Autori: Milovan Vinčić, Nenad Stojanović

Godina izdavanja: 2015

Štampa:Laktaši, Grafomark

Broj stranica:202

ISBN 978-99938-93-33-2

COBISS.RS-ID 4976152

Zlatna cestica 2015

Zlatna čestica

Autori: Vaso Bojanić,Miomir G. Pavlović

Godina izdavanja: 2015

Štampa:Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 246

ISBN 978-99938-93-31-8

COBISS.RS-ID 4976152


Agrivoc

Priručnik o nastavnim metodama na studijskim programima u oblasti poljoprivrede

Autori: Miljan Cvetković, Jelena Nastić- Stojanović, Marko Stojanović

Godina izdavanja: 2015

Štampa: Laktaši, Grafomark

Broj stranica: 73

ISBN 978-99938-93-35-6

COBISS.RS-ID 5301016

Agrobotanika 2015

 

Agrobotanika

Autori: Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević

Godina izdavanja:2015

Štampa: AKADEMAC, BL S.P.

Broj stranica: 286

ISBN : 978-99938-93-34-9

COBISS.RD-ID 5045016