Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Insitut za agroekologiju i zemljište

Institut za agroekologiju i zemljište Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 2003. godine i usmjeren je prema naučnim i stručnim projektima, edukaciji studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i saradnji s privredom.

Djelatnosti Instituta:

Navedene djelatnosti sprovode su u sklopu pripadajućih laboratorija i eksperimantalnih poligona:

Usluge

Hemijska i fizička analiza zemljišta

hemijska_i_fizicka_analiza_zemljista

Upustvo za uzimanje prosječnog uzorka zemljišta za kontrolu plodnosti

( ratarski i povrtarski usjevi )

( voćke i vinova loza )

Rekultivacija zemljišta

rekultivacija

Institut za agroekologiju i zemljište izrađuje projekte rekultivacije (i remedijacije) zemljišta, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu RS i drugim zakonima iz oblasti uređenja prostora, rudarstva i zaštite životne sredine, koji tretiraju ovu oblast. U okviru izrade projekata rekultivacije zemljišta djelatnost Instituta je usmjerena na izradu idejnih rješenja rekultivacije, izvedbenih projekata, te samog izvođenja postupaka rekultivacije fizički i hemijski oštećenih zemljišta, odnosno proučavanje postupaka rekultivacije površinskih kopova mineralnih materija, jalovišta, deponije pepela i šljake i flotacionih materijala i rekultivacija deponija komunalnog otpada, primenjujući sopstvena, ali i strana iskustva kod rješavanja problema rekultivacije zemljišta.

Ispitivanje biološke efikasnosti pesticida i pružanje naučne i stručne podrške u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja

bioloska_efikasnost

U okviru laboratorije za ekotoksikologiju i analitiku pesticida vrše se sljedeće usluge vezane za primjenjena istraživanja u oblasti sredstava za zaštitu bilja, i naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja:

  1. Ispitivanje biološke efikasnosti SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJAKA
  2. Biološko testiranje u svrhu ispitivanja PERZISTETNOSTI i FITOTOKSIČNOSTI sredstava za zaštitu biljaka
  3. Izrada ekspertskog mišljenja na osnovu analize dokumentacije o SREDSTVU ZA ZAŠTITU BILJAKA
  4. Izrada ekspertskog mišljenja na osnovu analize dokumentacije o BIOCIDU
  5. Izrada ekspertskog mišljenja na osnovu analize dokumentacije iz Evropske Unije o SREDSTVU ZA ZAŠTITU BILJAKA
  6. Izrada ekspertskog mišljenja na osnovu analize dokumentacije iz Evropske Unije o BIOCIDU
  7. Izrada ETIKETE I UPUTSTVA ZA UPOTREBU za sredstvo za zaštitu biljaka ili biocid
  8. Izrada ETIKETE I UPUTSTVA ZA UPOTREBU za sredstvo za zaštitu biljaka ili biocid
  9. Izrada BEZBJEDONOSNO TEHNIČKOG LISTA za sredstzvo za zaštitu biljaka ili biocid

Laboratorije instituta

Laboratorija za ekotoksikologiju i analitiku pesticida

Laboratorija_za_ekotoksikologiju

Laboratorija za ekotoksikologiju i analitiku pesticida je osnovana 2009. godine.

Osnovni istraživački program laboratorije obuhvata morfo-fiziološke reakcije biljaka u interakciji biološke aktivnosti, perzistentnosti, mobilnosti i fitotoksičnosti pesticida, kao i različite pojave rezistentnosti i ostataka pesticida u poljoprivrednim proizvodima. Istraživanja od posebnog značaja u laboratoriji odnose se na ispitivanje biološke efikasnosti pesticida, kao i rezidua pesticida. Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na opremi za biološka testiranja i tečno masenom hromatografu.

Šef laboratorije: Doc. dr Siniša Mitrić

Laboratorija za pedologiju, melioracije i ishranu biljaka

hemijska_i_fizicka_analiza_zemljista

Laboratorija je je tehnički i kadrovski osposobljena za širok sektar osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u oblastima nauka o zemljištu, melioracija zemljišta, erozije i konzervacije zemljišta, proučavanja kvaliteta đubriva i oplemenjivača zemljišta te ishrane biljaka. Pored navedenog istraživačkog programa u laboratoriji se, od 2004. godine, rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pružaju i usluge ispitivanja parametara plodnosti zemljišta i ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva u pogledu sadržaja makroelemenata (N, P, K, Ca) i azota u obliku NO3+ i NH4+. Usluge ispitivanja plodnosti zemljišta i određivanja norme đubrenja urađene su za preko 2500 poljoprivrednih proizvođača. Laboratorijske tehnike istraživanja bazirane su na opremi koji čine sprektrofotometar, plamenfotometar, Kjedahl digestiona jedinica i pH-metri.

Također, u radu Laboratorije aktivno učestvuju studenti u okviru nastavnih, praktičnih i istraživačkih aktivnosti, kao i za potrebe izrade završnih i diplomskih radova.

Šef laboratorije: Prof. dr Mihajlo Marković

Plastenik za biotest

plastenik

Plastenik za biotest je metalne konstrukcije, pokriven PE folijom i mrežom za zasjenjivanje. Korisna površina plastenika je oko 120m² sa većim brojem radnih stolova. Provjetravanje je obezbijeđeno pomoću bočnih otvora. Plastenik za biotest je namjenjen studentima I i II ciklusa studiranja u cilju izrade završnih radova prvog i drugog ciklusa, kao i projekata u sljedićim poljima istraživanja: minimalna letalna doza herbicida, biotest metoda (mjerenje odgovora biljke ili drugog biološkog organizma na toksično dejstvo pesticida), fitotoksičnosti pesticida na gajenim biljkama, ispitivanje efikasnosti pesticida i drugih istraživanja iz oblasti poljoprivrede.

Šef laboratorije: Mr Biljana Kelečević

Rukovodilac instituta 
Prof. dr Zlatan Kovačević
Tel: + 387 51 330-916
E- mail: zlatan.kovacevic@agro.unibl.org