Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Doktorska disertacija, kandidata mr Nade Zavišić, pod nazivom “Genetički diverzitet divlje kruške (Pyrus communis L.) na području banjalučke regije” na uvidu javnosti.

Banja Luka, 17.11.2017.  

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavamo javnost da je doktorska disertacija, kandidata mr Nade Zavišić, pod nazivom “Genetički diverzitet divlje kruške (Pyrus communis L.) na području banjalučke regije” data na uvid javnosti. Zainteresovani istu mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10.00 do 13.00 časova svakog radnog dana.  

Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet