Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Oglasna tabla

13. 12. Završni – magistarski rad kandidata Uroša Šuška, studenta II ciklusa studija, pod nazivom: ” Mogućnost primjene alternativnog supstrata u proizvodnji rasada puzajuće pelargonije (Pelargonium peltatum L.) i muškatle (Pelargonium zonale L.)” i Izvještaj o urađenom radu

24. 11. Odbrana završnog-magistarskog rada na temu: “Molekularna identifikacija i karakterizacija fitoplazmi voćaka i vinove loze”, kandidata Mariane Radulović

18. 11. Otvoren natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA u Zagrebu

16. 11. Završni – master rad kandidata Dragana Blagojevića, studenta II ciklusa studija, pod nazivom: “Uloga zadruga u ekonomskom jačanju poljoprivrednih proizvođača u području Potkozarja”

14. 11. Završni – magistarski rad kandidata Tomislava Šajića, studenta II ciklusa studija, pod nazivom: “Efekti subvencionisanja investicionih ulaganja u navodnjavanje u Republici Srpskoj”

11. 11. Poziv studentima za učešće u Globalnom dodiplomskom programu UGRAD za školsku 2017-2018. godinu (Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH)

01. 11. Spisak okvirnih tema završnih radova za akademsku 2016/2017. godinu

01. 11. Odbrana završnog – magistarskog rada kandidata Duške Slijepac na temu: “Stanje i perspektiva konvencionalnog i organskog pčelarstva u regiji Banja Luka”

31. 3. Najava posjete učenika srednje Poljoprivredne škole iz Banja Luke

16. 3. Najava prezentacije stipendija ambasade SAD-a u BiH

1 8 9 10