Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Oglasna tabla

22. 9. Rang lista kandidata za upis u І godinu ІІІ ciklusa studija studijskog programa Poljoprivredne nauke u akademskoj 2017/2018 godini

22. 9. Evaluacija nastave

19. 9. Pomjeranje početka redovnog Oktobarskog ispitnog roka

13. 9. Prijem novih članova u lokalnu kancelariju AIESEC-a u Banjoj Luci

13. 9. KURSEVI STRANIH JEZIKA

13. 9. SMOTRA STUDENTSKIH RADOVA, UNIVERZITETA NOVI SAD

12. 9. Prijavljeni kandidati na Konkurs za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini

12. 9. Rang lista kandidtata za upis na II ciklus studija (master) 2017-2018 školske godine

12. 9. Interdisciplinarni magistarski program iz „Evropskih studija“

07. 9. Odbrana završnog – magistarskog rada, kandidata Bojana Klječanina, na temu: “Prinos i morfološke karakteristike kukuruza pri primjeni različitih doza i oblika azotnih đubriva na pseudogleju Posavine”

1 2 3 8