Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Oglasna tabla

23. 11. Završni – magistarski rad kandidata Božane Dugonjić Kučuk, studenta II ciklusa studija, pod nazivom: “Mogućnosti povećanja dohotka ruralnih domaćinstava preradom poljoprivrednih proizvoda, na primjeru lokaliteta Kozinci” i Izvještaj o urađenom radu

20. 11. Na Univerzitetu u Banjoj Luci prvi put je odbranjena doktorska disertacija koja je i napisana i odbranjena na engleskom jeziku

17. 11. 18 STIPENDIJA ZA STUDIRANJE U SLOVENIJI

17. 11. Doktorska disertacija, kandidata mr Nade Zavišić, pod nazivom “Genetički diverzitet divlje kruške (Pyrus communis L.) na području banjalučke regije” na uvidu javnosti.

15. 11. Završni – master rad kandidata Nikoline Đekić, studenta II ciklusa studija, pod nazivom: “Uticaj ES supstrata na dinamiku dozrijevanja, prinos i kvalitet ploda paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.)” i Izvještaj o urađenom radu

14. 11. ”Jelen Business Case Challenge”

14. 11. Informativni čas o mogućnostima studiranja u Sjedinjenim Američkim Državama

13. 11. Otvoren konkurs MNT RS za za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija

07. 11. Termin odbrane doktorske disertacije, kandidata mr Branimira Nježića, na temu “Kontrola osica šljive Hoplocampa flava L. i Hoplocampa minuta Christ. entomopatogenim nematodama” (Control of plum sawflies (Hoplocampa flava L. and Hoplocampa minuta Christ.) by entomopathogenic nematodes”)

06. 11. KONKURS ZA ERASMUS STIPENDIJE-UNIVERZITET MARIBOR

1 2 3 10