Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Biljne nauke

Poljoprivredni---853x350

Odsjek biljna proizvodnja sa studijama drugog ciklusa Biljne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je osnovan 2006. godine. Razlog osnivanja studijskog programa drugog ciklusa Biljne nauke jeste sticanje specijalističkih znanja u pojedinim užim naučnim oblastima za kojima postoji suštinska društvena potreba.

Na studijskom programu Biljne nauke studije su definisane po sistemu 3+2+3. Drugi ciklus studija se odvija u okviru osam usmjerenja i to: Ratarstvo, Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo, Povrtarstvo, Ukrasne biljke i hortikulturno uređenje prostora, Zaštita biljaka, Upravljanje zemljištem i vodom i Tehnologija biljnih proizvoda.

Nastava na drugom ciklusu studija traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Opterećenje po semestru je 30 ECTS bodova, odnosno 60 ECTS bodova za akademsku godinu, tako da student tokom studiranja na drugom ciklusu studija ostvari ukupno 120 ECTS bodova, što sa prvim ciklusom čini ukupno 300 ECTS. Nastavni plan čine obavezni i izborni nastavni predmeti, stručni projekat i magistarski (zavšni rad).

Akademski nazivi koji se stiču po završetku drugog ciklusa akademskih studija na usmjerenjima Biljne nauke su: master ratarstva, master voćarstva, master povrtarstva, master poljoprivrede (usmjerenje vinogradarstvo i vinarstvo), master zaštite biljaka, master hortikulture, master poljoprivrede (usmjerenje upravljanje zemljištem i vodom) i master poljoprivrede (usmjerenje tehnologija biljnih proizvoda).

Po završetku studija drugog ciklusa, studenti su osposobljeni za rad u oblasti primarne poljoprivredne biljne proizvodnje, prerade i dorade poljoprivrednih sirovina i proizvodnje finalnih proizvoda, tržišnim i marketinškim subjektima, poljoprivrednim instittima i zavodima, savjetodavnim poljoprivrednim službama, lokalnim razvojnim agencijama, vladinim agencijama i predstavništvima, sudskog vještačenja poljoprivredne struke, asocijacijama za implementiranje ruralnog razvoja, subjektima privatnog agrobiznisa i preduzetništva.