Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Biljna proizvodnja

Poljoprivredni---853x350

Po usvajanju Zakona o visokom obrazovanju izvršeno je licenciranje studijskog programa Biljna proizvodnja – prvi ciklus. Tokom studija na prvom ciklusu, student stiče sva neophodna teoretska i praktična znanja iz cjelokupne biljne proizvodnje, kao i oblasti poljoprivrede, koje prate ovu proizvodnju.

Nastava na prvom ciklusu studija Biljna proizvodnja se izvodi u okviru četiri usmjerenja: Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo, Zaštita bilja i Hortikultura, u trajanju od šest semestara U petom i šestom semestru studenti stiču pravo da biraju izborne predmete. Na kraju prvog ciklusa studija pristupa se izradi i odbrani završnog rada koji nosi 10 ECTS bodova, čime student nakon završenih studija ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova.

Po završetku prvog ciklusa studija student stiče akademsko zvanje: