Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Biblioteka

bibliotekaBiblioteka Poljoprivrednog fakulteta osnovana je 1992. godine, kao članica visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Banjoj Luci. Biblioteka je smještena u prizemlju zgrade fakulteta, na površini od 75 m2, u čijem sastavu je i čitaonica sa 30 korisničkih mjesta.

Biblioteka predstavlja važan centar istraživanja, sa prioritetnim zadatkom pružanja podrške nastavnom procesu, stručnom i naučnoistraživačkom radu studenata, nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i naučnih radnika sa Univerziteta, tako da trenutno broji 1100 korisnika. Organizacija poslovanja biblioteke je uspostavljena tako da se kupovina i obrada knjiga obavlja centralizovano, a smještaj knjiga i časopisa po potrebi je i na institutskim bibliotekama.

U fondu biblioteke do sada je pohranjeno oko 1219 naslova, odnosno preko 5000 bibliotečkih jedinica monografskih publikacija na srpskom i stranim jezicima i oko pedesetak naslova serijskih publikacija, koji potpomažu istraživanja iz različitih oblasti poljoprivrednih nauka. Doktorske disertacije, magistarske teze, specijalistički i diplomski radovi, izdvojeni su u posebnu bazu podataka koja broji oko 1246 naslova, a zasebna baza podataka časopisa „Agroznanje“ broji 1052 članaka.

Svestrano obrađen bibliotečki fond u elektronskim bazama podataka, sa više kataloga, predstavlja olakšicu prilikom njegovog korišćenja. Fond biblioteke se neprekidno dopunjava putem kupovine, donacijama i razmjenom sa drugim bibliotekama poljoprivrednih i biotehničkih nauka iz okruženja, sve u nastojanju da se obezbijedi literatura potrebna za odvijanje nastavnog i naučnoistraživačkog rada.

Šef biblioteke Jelena Markovic
Tel: + 387 51 330 -906
E-pošta: biblioteka@agro.unibl.org