Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Animalna proizvodnja

Animalna-proizvodnjaGIF

Studijski program Animalna proizvodnja osnovan je 2006. godine, sa ciljem da se tokom obrazovanja studenta za stručni i naučni rad u oblasti animalne proizvodnje dobije osposobljeni kadar za sve vidove ove poljoprivredne proizvodnje. Tokom studija, student stiče neophodna teoretska i praktična znanja na I i II ciklusu studiranja (osnovni i master studij) iz cjelokupne stočarske proizvodnje, kao i oblasti poljoprivrede, koje prate ovu proizvodnju. Sam studijski proces na studijskom programu se odvija po Bolonjskom principu 3+2+3 godine.

Na prvom ciklusu nastava se izvodi u trajanju od šest semestara, s tim da u petom i šestom semestru studenti stiču pravo da biraju izborne predmete. Na kraju prvog ciklusa studija pristupa se izradi i odbrani završnog rada, koji nosi 10 ECTS bodova, čime student po završetku studija ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova.

Odbranom završnog rada studenti stiču pravo da se zaposle u zvanju tehnologa ili rukovodioca animalne proizvodnje na farmama manjeg ili većeg kapaciteta svih životinjskih vrsta u privatnom i državnom sektoru. Takođe, stečeno znanje mogu primjeniti i u naučnim, stručnim i državnim institucijama, kojima je primarno ili sekundarno istraživanje animalna proizvodnja.