Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Banja Luka Republika Srpska

+387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

E-POŠTA / eZaposleni

Logo

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

agrarnaekonomijairuralnirazvoj

Studijski program Agrarna ekonomija i ruralni razvoj osnovan je 2006. godine, na osnovu Odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Cilj studijskog programa se ogleda u obrazovanju studenta za stručni i naučni rad u oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja. To se odnosi na ovladavanje teoretskim i praktičnim znanjima na osnovnim i master studijima iz uže naučne oblasti ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Studij na studijskom programu je koncipiran po sistemu 3+2+3 godine.

Nastva na prvom ciklusu se izvodi u okviru šest semestara, a u petom i šestom semestru studenti imaju mogućnost biranja izbornih predmeta i to jedan u petom i dva u šestom semestru. Završni rad nosi 10 ECTS bodova, te time student po završetku studija ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova. Studenti tokom prvog ciklusa studija izučavaju široku lepezu predmeta iz agroekonomskih i ekonomskih nauka u poljoprivredi. Po završetku prvog ciklusa studija student stiče akademsko zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj - 180 ECTS.

Po završetku I ciklusa akademskih studija studenti su osposobljeni za rad u oblastima primarne poljoprivredne proizvodnje, poljoprivrednim institutima, poljoprivrednim savjetodavnim službama, zadrugama, lokalnim razvojnim agencijama, vladinim agencijama, subjektima u državnoj i privatnoj svojini.