Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Библиотека

Библиотека Пољопривредног факултета основана је 1992. године, као чланица високошколских библиотека Универзитета у Бањој Луци. Библиотека је смјештена у приземљу зграде факултета, на површини од 75 м2, у чијем саставу је и читаоница са 30 корисничких мјеста.

Библиотека представља важан центар истраживања, са приоритетним задатком пружања подршке наставном процесу, стручном и научноистраживачком раду студената, наставника и сарадника Факултета, као и научних радника са Универзитета, тако да тренутно броји 1100 корисника. Организација пословања библиотеке је успостављена тако да се куповина и обрада књига обавља централизовано, а смјештај књига и часописа по потреби је и на институтским библиотекама.

У фонду библиотеке до сада је похрањено око 1219 наслова, односно преко 5000 библиотечких јединица монографских публикација на српском и страним језицима и око педесетак наслова серијских публикација, који потпомажу истраживања из различитих области пољопривредних наука. Докторске дисертације, магистарске тезе, специјалистички и дипломски радови, издвојени су у посебну базу података која броји око 1246 наслова, а засебна база података часописа „Агрознање“ броји 1052 чланака.

Свестрано обрађен библиотечки фонд у електронским базама података, са више каталога, представља олакшицу приликом његовог коришћења. Фонд библиотеке се непрекидно допуњава путем куповине, донацијама и размјеном са другим библиотекама пољопривредних и биотехничких наука из окружења, све у настојању да се обезбиједи литература потребна за одвијање наставног и научноистраживачког рада.

Шеф библиотеке Јелена Марковић
Тел: + 387 51 330 -906
Е-пошта: biblioteka@agro.unibl.org