Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Анимална производња

Animalna-proizvodnjaGIF

Студијски програм Анимална производња основан је 2006. године, са циљем да се током образовања студента за стручни и научни рад у области анималне производње добије оспособљени кадар за све видове ове пољопривредне производње. Током студија, студент стиче неопходна теоретска и практична знања на I и II циклусу студирања (основни и мастер студиј) из цјелокупне сточарске производње, као и области пољопривреде, које прате ову производњу. Сам студијски процес на студијском програму се одвија по Болоњском принципу 3+2+3 године.

На првом циклусу настава се изводи у трајању од шест семестара, с тим да у петом и шестом семестру студенти стичу право да бирају изборне предмете. На крају првог циклуса студија приступа се изради и одбрани завршног рада, који носи 10 ЕЦТС бодова, чиме студент по завршетку студија остварује укупно 180 ЕЦТС бодова.

Одбраном завршног рада студенти стичу право да се запосле у звању технолога или руководиоца анималне производње на фармама мањег или већег капацитета свих животињских врста у приватном и државном сектору. Такође, стечено знање могу примјенити и у научним, стручним и државним институцијама, којима је примарно или секундарно истраживање анимална производња.