Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Aгрознање – научни часопис

Пољопривредни факултет у Бањој Луци, као организатор међународног научног симпозија пољопривредних наука- AgroReS – је издавач зборника радова саопштених на овом скупу под називом „Агрознање“.

Од 1999. године, паралелно са развојем курикулума и увођењем постдипломских студија на Факултету, покренута је и процедура организовања и регистрације Факултета као издавача једног научног часописа, са одговарајућом периодиком. Коначно, 2000. године, часопис је регистрован под називом „Агрознање“, са неопходним издавачким бројем: ISSN 1512-6412=Агрознање за писана издања и ISSN 2233-0070 за Online издања.

Од оснивања до данас, објављено је 14 годишта, са укупно 56 свезака. У часопису „Агрознање“ до сада је објављено укупно 1052 радова.

Од 2012. године у редакционом одбору часописа налази се и професори са универзитета из Европске уније и Америке.

Аналитичку обраду радова у часопису обрађује НУБ РС и исти се објављују у текућој националној библиографији и уносе се у централни електронски каталог НУБ РС. Часопис посједује DOI број, односно, јединствену алфабетску ниску која се додјељује сваком појединачном дигиталном чланку. DOI број се добија посредством НУБ РС и тиме је успостављена стална веза са интернет страницом за „Агрознање“. Повезивање података о радовима са DOI бројевима, као и веб-адресу, подржава сервис CrossRef, чиме часопис „Агрознање“ постаје доступан свим научним базама података.

Импресум часописа Агрознање

Aгрознање, 2016.

Aгрознање, 2015.

Aгрознање, 2014.

Aгрознање, 2013.

Aгрознање, 2012.

Aгрознање, 2011.

Aгрознање, 2010.

Aгрознање, 2009.

Aгрознање, 2008.

Aгрознање, 2007.

Aгрознање, 2006.