Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Aгрознање – научни часопис

Пољопривредни факултет у Бањој Луци, као организатор међународног научног симпозија пољопривредних наука- AgroReS – је издавач зборника радова саопштених на овом скупу под називом „Агрознање“.

Од 1999. године, паралелно са развојем курикулума и увођењем постдипломских студија на Факултету, покренута је и процедура организовања и регистрације Факултета као издавача једног научног часописа, са одговарајућом периодиком. Коначно, 2000. године, часопис је регистрован под називом „Агрознање“, са неопходним издавачким бројем: ISSN 1512-6412=Агрознање.

Од оснивања до данас, објављено је 14 годишта, са укупно 56 свезака. У часопису „Агрознање“ до сада је објављено укупно 1052 радова.

Од 2012. године у редакционом одбору часописа налази се и професори са универзитета из Европске уније и Америке.

Аналитичку обраду радова у часопису обрађује НУБ РС и исти се објављују у текућој националној библиографији и уносе се у централни електронски каталог НУБ РС. Часопис посједује DOI број, односно, јединствену алфабетску ниску која се додјељује сваком појединачном дигиталном чланку. DOI број се добија посредством НУБ РС и тиме је успостављена стална веза са интернет страницом за „Агрознање“. Повезивање података о радовима са DOI бројевима, као и веб-адресу, подржава сервис CrossRef, чиме часопис „Агрознање“ постаје доступан свим научним базама података.

Aгрознање, 2014.

Aгрознање, 2013.

Aгрознање, 2012.

Aгрознање, 2011.

Aгрознање, 2010.

Aгрознање, 2009.

Aгрознање, 2008.

Aгрознање, 2007.

Aгрознање, 2006.