Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Студијски програм: Анимална производња

Редовни професори


matarugicdragutinПроф. др Драгутин Матаругић

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за репродукцију домаћих животиња
Катедра: Катедра за ветеринарство; Катедра за сточарство
Ужа научна област: Анатомија и физиологија животиња; Зоохигијена и узгојне болести; Здравствена заштита животиња; Узгој кућних љубимаца; Епизоотиологија и патологија; Ловство
Предмети:
I циклус студија: Физиологија домаћих животиња; Зоохигијена и здравствена заштита животиња; Биотехнологија у сточарству; Етологија и добробит животиња; Ловство; Кинологија
II циклус студија: Биоетика; Основе епидемиологије
III циклус студија: Физиологија варења и метаболизма домаћих животиња; Ендокринологија домаћих животиња Кабинет: 52
Телефон: + 387 51 330-952
E-Пошта: dragutin.matarugic@agro.unibl.org


draganmikavicaПроф. др Драган Микавица – Шеф катедре за рибарство, пчеларство и НАП

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за рибарство, пчеларство и неконвенционалну анималну производњу
Ужа научна област: Зоологија, Рибарство
Предмети:
I циклус студија: Зоологија; Рибарство
II циклус студија: Биодиверзитет бескичмењака; Биологија риба; Салмони и циприни култура
Кабинет: 51
Телефон: + 387 51 330-951
E-Пошта: dragan.mikavica@agro.unibl.org


Ванредни професори

jotanovic stojaПроф. др Стоја Јотановић – Шеф катедре за ветеринарство

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за репродукцију домаћих животиња
Катедра: Катедра за ветеринарство; Катедра за сточарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Свињарство; Живинарство; Репродукција животиња; Коњарство
II циклус студија: Органска анимална производња; Биотехнологија у репродукцији животиња
III циклус студија: Савремена технологија свињарске производње; Биомаса као обновљиви извори енергије; Вјештачко осјемењавање домаћих животиња
Кабинет: 49
Телефон: + 387 51 330-949
E-Пошта: stoja.jotanovic@agro.unibl.org


vazicbozoПроф. др Божо Важић – Шеф катедре за сточасртво

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за сточарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Биолошке основе сточарске производње; Овчарство и козарство; Говедарство; Генетика и оплемењивање животиња; Пројектовање у сточарској производњи; Пројектовање сточарске производње
II циклус студија: Очување аутохтоних раса по врстама животиња; Производни системи и технике гајења животиња
III циклус студија: Процјена приплодне вриједности и одгајивање преживара
Кабинет: 65
Телефон: + 387 51 330-965
E-Пошта: bozo.vazic@agro.unibl.org


savicnebojsaПроф. др Небојша Савић

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за сточарство; Катедра за рибарство, пчеларство и неконвенционалну анималну производњу; Катедра за исхрану животиња и мљекарство
Ужа научна област: Рибарство, Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Овчарство и козарство; Рибарство; Пројектовање у сточарској производњи
II циклус студија: Аквакултура; Безбједност производње у аквакултури; Биологија риба; Селекција риба; Исхрана риба
III циклус студија: Савремени концепти исхране животиња; Производни системи у аквакултури
Кабинет: 77
Телефон: + 387 51 330-977
E-Пошта: nebojsa.savic@agro.unibl.org


drinicmilankaПроф. др Миланка Дринић – Шеф катедре за исхрану животиња и мљекарство

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за исхрану животиња и мљекарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Основе исхране животиња; Исхрана преживара; Исхрана непреживара; Контрола квалитета хране за животиње
II циклус студија: Квалитет и безбједност хране за животиње; Биотехнологија у исхрани животиња; Исхрана дивљачи; Исхрана риба
III циклус студија: Савремени концепти исхране животиња Кабинет: 50
Телефон: + 387 51 330-950
E-Пошта: milanka.drinic@agro.unibl.org


Доценти

savicdjordjeДоц. др Ђорђе Савић

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за репродукцију домаћих животиња
Катедра: Катедра за ветеринарство; Катедра за сточарство
Ужа научна област: Анатомија и физиологија животиња; Зоохигијена и узгојне болести; Здравствена заштита животиња; Узгој кућних љубимаца; Епизоотиологија и патологија
Предмети:
I циклус студија: Физиологија домаћих животиња; Анатомија животиња; Зоохигијена и здравствена заштита; Метаболички поремећаји код фармских животиња; Кинологија
II циклус студија: Превентивне мјере у сточарској производњи; Основе епидемиологије
III циклус студија: Физиологија варења и метаболизма домаћих животиња; Ендокринологија домаћих животиња
Кабинет: 52
Телефон: + 387 51 330-952
E-Пошта: djordje.savic@agro.unibl.org


mirjanicgoranДоц. др Горан Мирјанић – Шеф студијског програма Анимална производња

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за сточарство; Катедра за рибарство, пчеларство и неконвенционалну анималну производњу
Ужа научна област: Пчеларство
Предмети:
I циклус студија: Пчеларство; Коњарство; НАП; Пројектовање у сточарској производњи
II циклус студија: Органска анимална производња; Безбједност производа анималног поријекла
Кабинет: 48
Телефон: + 387 51 330-948
E-Пошта: goran.mirjanic@agro.unibl.org


Виши асистенти

vekicmarinkoМр Маринко Векић

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за репродукцију домаћих животиња
Катедра: Катедра за ветеринарство; Катедра за сточарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Свињарство; Живинарство; Оплемењивање животиња; Репродукција животиња; Коњарство; Легислатива у сточарској производњи; Етологија и добробит животиња Оплемењивање организама
II циклус студија: Биоетика; Органска анимална производња; Биотехнологија у репродукцији животиња; Очување аутохтоних раса по врстама животиња
Кабинет: 49
Телефон: + 387 51 330-949
E-Пошта: marinko.vekic@agro.unibl.org


rogicbiljanaДр Биљана Рогић

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за сточарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Биотехнлогија у сточарству
II циклус студија:
Кабинет: 65
Телефон: + 387 51 330-965
E-Пошта: biljana.rogic@agro.unibl.org


kraljaleksandarМр Александар Краљ

Студијски програм: Анимална производња
Институт: Институт за сточарство
Катедра: Катедра за исхрану животиња и мљекарство
Ужа научна област: Сточарство
Предмети:
I циклус студија: Производња и прерада млијека; Основи исхране животиња; Исхрана преживара; Исхрана непреживара; Квалитет и прерада млијека; Контрола квалитета хране за животиње
II циклус студија: Квалитет и безбједност хране за животиње; Биотехнологија у исхрани животиња; Исхрана дивљачи; Исхрана риба
Кабинет: 50
Телефон: + 387 51 330-950
E-Пошта: aleksandar.kralj@agro.unibl.org