Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој

Ванредни професори


ostojicaleksandarПроф. др Александар Остојић – Шеф студијског програма Аграрна економија и рурални развој

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Тржиште пољопривредно прехрамбених производа; Маркетинг агроиндустријских производа; Директна продаја на породичном газдинству; Истраживање тржишта пољопривредно прехрамбених производа
II циклус студија: Мемаџмент у агробизнису; Регионални маркетинг
III циклус студија: Трговина и маркетинг агроиндустријских
Кабинет: 26
Телефон: + 387 51 330-926
E-Пошта: aleksandar.ostojic@agro.unibl.org


drinicljiljana

Проф. др Љиљана Дринић – Шеф катедре за економику пољопривреде

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Економика прераде пољопривредних производа; Улога и положај жена у развоју руралних подручја; Мала и средња предузећа у агробизнису
II циклус студија: Развој предузетништва у руралним срединама; Развој предузетништва у агробизнису
III циклус студија: Предузетничка инфраструктура
Кабинет: 26
Телефон: + 387 51 330-926
E-Пошта: ljiljana.drinic@agro.unibl.org


vaskozeljko

Проф. др Жељко Вашко

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Трошкови и калкулације; Планирање и привредни развој; Оцјена инвестиционих програма
II циклус студија: Инвестиције и израда инвестиционих програма у агробизнису; Управљање пројектима у пољопривреди; Рурално финансирање
III циклус студија: Финансирање пољопривреде и развој финансијских тржишта
Кабинет: 29
Телефон: + 387 51 330-929
E-Пошта: zeljko.vasko@agro.unibl.org


Доценти

rokvicgordanaДоц. др Гордана Роквић – Шеф катедре за рурални развој

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Основе политике руралног развоја; Основе програмирања руралног развоја; Задруге и друге асоцијације у пољопривреди; Пољопривредно савјетодавство; Развој кооператива
II циклус студија: Методи избора оптималне агроиндустријске производње; Рурални туризам; Политика, планирање и програмирање руралног развоја; Савјетодавство у пољопривреди и руралном развоју; Развој кооператива
Кабинет: 30
Телефон: + 387 51 330-930
E-Пошта: gordana.rokvic@agro.unibl.org


mrdaljvesnaДоц. др Весна Мрдаљ

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Економика poљопривреде и међународне интеграције; Организација и економика производње биљних производа; Организација и економика сточарске производње; Организација сточарске производње; Спољнотрговинска заштита пољопривредних производа
II циклус студија: Пољопривреда у међународним интеграцијама и развоју руралних подручја; Пољопривреда у међународним интеграцијама
Кабинет: 27
Телефон: + 387 51 330-927
E-Пошта: vesna.mrdalj@agro.unibl.org


figurekaleksandra

Доц. др Александра Фигурек

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Агроменаџмент; Анализа пословања пољопривредних газдинстава; Оцјена инвестиционих програма
II циклус студија: Инвестиције и израда инвестиционих програма у агробизнису; Регионални развој; Рурално финансирање; Менаџмент људских ресурса
Кабинет: 29
Телефон: + 387 51 330-929
E-Пошта: aleksandra.figurek@agro.unibl.org


avatarДоц. др Тамара Стојановић

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Рачуноводство
Предмети:
I циклус студија: Рачуноводство; Ревизија рачуноводствених извјештаја
II циклус студија: Финансијска тржишта и берзе
Кабинет: 29
Телефон: + 387 51 330-929
E-Пошта: tamara.stojanovic@agro.unibl.org


Виши асистенти

dragan-brkovicМр Драган Брковић

Студијски програм: Аграрна економија и рурални развој
Институт: Институт за економику пољопривреде и рурални развој
Катедра: Катедра за економику пољопривреде и рурални развој
Ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој
Предмети:
I циклус студија: Економика прераде пољопривредних производа; Основе програмирања руралног развоја; Пољопривредно савјетодавство; Задруге и друге асоцијације у пољопривреди
II циклус студија: Методи избора оптималне агроиндустријске производње; Рурални туризам; Политика, планирање и програмирање руралног развоја; Савјетодавство у пољопривреди и руралном развоју; Развој кооператива
Кабинет: 28
Телефон: + 387 51 330-928
E-Пошта: dragan.brkovic@agro.unibl.org