Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Студијски програм: Биљна производња

Редовни професори:

image descriptionПроф. др Никола Мићић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру; Катедра за биометрику
Ужа научна област: Хортикултура ( воћарство), Биометрика
Предмети:
I циклус студија: Основе биометрике; Системи гајења воћака; Сорте и подлоге воћака 1; Медитеранско воћарство
II циклус студија: Пројектовање система воћњака; Методологија научно – истраживачког рада; Биометрика
III циклус студија: Мултиваријациона биометрика; Моделирање раста и развоја хортикултурних биљака; Контрола родности пољопривредних биљака
Кабинет: 32
Телефон: + 387 51 330-932
E-Пошта: nikola.micic@agro.unibl.org


image descriptionПроф. др Гордана Ђурић – шеф катедре за хортикултуру

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру; Катедра за биометрикуУжа научна област: Хортикултура, Заштита и одрживо кориштење генетичких ресурса
Предмети:
I циклус студија: Опште воћарство, Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима, Биљни генетички ресурси, Расадничка производња, Воћкарице ( шумске воћке)
II циклус студија: Растење и развиће воћака; Садни материјал воћака; Морфологија воћака; Биљни генетички ресурси
III циклус студија: Хортикулура; Агроекосистеми воћњака; Вредновање биљних генетичких ресурса; Биомаса као обновљиви извори енергије
Кабинет: 33
Телефон: + 387 51 330-933
E-Пошта: gordana.djuric@agro.unibl.org


trkuljavojislav

Проф. др Војислав Тркуља

Студијски програм: Биљна производња
Институт:
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биља
Предмети:
I циклус студија: Болести воћака и винове лозе; Заштита воћака и винове лозе; Основе заштите биља; Заштита украсних биљака
II циклус студија: Карантинске болести и штеточине биљака и фитосанитарна контрола; Дијагностичке методе у фитопатологији
III циклус студија: Заштита биљака и биолошке интеракције у агроекосистемима; Интегрална заштита биљака; Молекуларна карактеризација штетних организама; Пољопривредна токсикологија, екотоксикологија и заштита животне средине
Кабинет: 93
Телефон: + 387 51 330-993
E-Пошта: –


rodoljuboljaca

Проф. др Родољуб Ољача

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Катедра: Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака
Ужа научна област: Исхрана биљака
Предмети:
I циклус студија: Физиологија биљака; Физиолошке болести биљака
II циклус студија: Физиологија минералне исхране биљака
III циклус студија: Физиологија стреса гајених биљака
Кабинет: 13
Телефон: + 387 51 330-913
E-Пошта: rodoljub.oljaca@agro.unibl.org


mihajlomarkovic

Проф. др Михајло Марковић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Катедра: Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака
Ужа научна област: Земљиште и вода
Предмети:
I циклус студија: Педологија; Мелиорације и уређење земљишта; Земљиште и мелиорације; Шумарска педологија; Шумска земљишта
II циклус студија: Генеза; класификација и картирање земљишта; Рекултивација деградираних земљишта; Физика и хемија земљишта; Бонитирање земљишта и агромелиорације
Кабинет: 15
Телефон: + 387 51 330-915
E-Пошта: mihajlo.markovic@agro.unibl.org


railicboro

Проф. др Борислав Раилић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за ратарство
Катедра: Катедра за ратарство и пољопривредну механизацију
Ужа научна област: Пољопривредна механизација
Предмети:
I циклус студија: Пољопривредне машине; Механизација у ратарству и повртарству; Механизација у воћарству и виноградарству; Механизација у заштити биљака;Механизација у хортикултури; Експлоатација и одржавање пољопривредних машина; Механизација у сточарству
II циклус студија:
Кабинет: 14
Телефон: + 387 51 330-914
E-Пошта: borislav.railic@agro.unibl.org


ilijakomljenovic

Проф. др Илија Комљеновић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за ратарство
Катедра: Катедра за ратарство и пољопривредну механизацију
Ужа научна област: Ратарство
Предмети:
I циклус студија: Опште ратарство; Ратарство; Системи ратарске производње; Конзервацијска обрада земљишта
II циклус студија: Агротехника и системи ратарске производње; Савремени принципи обраде земљишта
III циклус студија: Системи гајења ратарских биљак; Савремени принципи обраде земљишта
Кабинет: 59
Телефон: + 387 51 330-959
E-Пошта: ilija.komljenovic@agro.unibl.org

Проф. др Ново Пржуљ

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за ратарство
Катедра: Катедра за генетику, оплемењивање и биотехнологију у пољопривреди
Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака
Предмети:
I циклус студија: Генетика; Сјеменска производња у ратарству и повртарству
II циклус студија: Методе оплемењивања ратарских и повртарских биљака
Кабинет: 54
Телефон: + 387 51 330-954
E-Пошта: novo.przulj@agro.unibl.org


vasobojanic

Проф. др Васо Бојанић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Ужа научна област: Неорганска и нуклеарна хемија;Органска хемија
Предмети:
I циклус студија: Хемија; Органска хемија; Неорганска хемија
II циклус студија: Биолошки и хемијски фактори ризика; Хемијске и аналитичке методе у пољопривреди
III циклус студија: Пољопривредна токсикологија, екотоксикологија и заштита животне средине
Кабинет: 11
Телефон: + 387 51 330-911
E-Пошта: vaso.bojanic@agro.unibl.org


Ванредни професори

kondicdanijela

Проф. др Данијела Кондић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за ратарство
Катедра: Катедра за ратарство и пољопривредну механизацију
Ужа научна област: Ратарство
Предмети:
I циклус студија: Производња житарица; Производња индустријских биљака; Ратарство и повртарство; Локално гајење ратарске културе
II циклус студија: Житарице; Индустријске биљке
III циклус студија: Системи гајења ратарских биљак;Органогенеза ратарских биљака; Мониторинг продуктивности ратарских биљака; Контрола родности пољопривредних биљака; Биомаса као обновљиви извор енергије
Кабинет: 53
Телефон: + 387 51 330-953
E-Пошта: danijela.kondic@agro.unibl.org


todorovicvida

Проф. др Вида Тодоровић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура ( повртарство)
Предмети:
I циклус студија: Повртарство; Производња расада поврстарских врста
II циклус студија: Морфологија повртарских врста; Репродукциони материјал у повртарству; Гајење поврћа у заштићеном простору; Растење и развиће повртарских врста

III циклус студија: Хортикулура, Агроекосистеми у повртарству
Кабинет: 55
Телефон: + 387 51 330-955
E-Пошта: vida.todorovic@agro.unibl.org


cvetkovicmiljan

Проф. др Миљан Цветковић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура ( воћарство)
Предмети:
I циклус студија: Воћарство; Сорте и подлоге воћака 1; Сорте и подлоге воћака 2; Воћарство и виноградарство; Медитеранско воћарство
II циклус студија: Помологија; Принципи интегралне производње; Интегрална пољопривреда
III циклус студија: Агроекосистеми воћњака; Ставови потрошача и потрошња пољопривредних производа
Кабинет: 38
Телефон: + 387 51 330-938
E-Пошта: miljan.cvetkovic@agro.unibl.org


zlatankovacevic

Проф. др Златан Ковачевић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Ботаника, Заштита здравља биља и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Агроботаника; Систематика пољопривредних и коровских биљака;, Основе хербологије; Инвазивни, рудерални и акватични корови; Агроекологија
II циклус студија: Методика херболошких истраживања; Заштита животне средине
III циклус студија: Заштита биљака и биолошке интеракције у агроекосистемима
Кабинет: 16
Телефон: + 387 51 330-916
E-Пошта: zlatan.kovacevic@agro.unibl.org


delicduska

Проф. др Душка Делић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биља
Предмети:
I циклус студија: Основе заштите биља; Заштита биља; Општа фитопатологија; Заштита хортикултурних биљака; Заштита ратарских и повртарских биљака; Болести ратарских и повртарских биљака; Заштита ратарских биљака; Заштита повртарских биљака
II циклус студија: Дијагностичке методе у фитопатологији; Карантинске болести и штеточине биљака и фитосанитарна конторла
III циклус студија: Заштита биљака и биолошке интеракције у агроекосистемима;Интегрална заштита биљака; Молекуларна карактеризација штетних организама;
Кабинет: 78
Телефон: + 387 51 330-978
E-Пошта: duska.delic@agro.unibl.org


radosljubomir

Проф. др Љубомир Радош

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за генетику, оплемењивање и биотехнологију у пољопривреди
Ужа научна област: Хортикултура ( воћарство), Гентика и оплемењивање биљака, Биљна биотехнлогија и биотехнологија хране
Предмети:
I циклус студија: Оплемењивање хортикултурних биљака; Генетика; Генетика биљака; Биотехнологија у хортикултури; Оплемењивање воћака и винове лозе; Основе биљне биотехнологије
II циклус студија: Биотехнолошке методе оплемењивања биљака; Биљна биотехнологија
Кабинет: 34
Телефон: + 387 51 330-934
E-Пошта: ljubomir.rados@agro.unibl.org


zabicmirjana

Проф. др Мирјана Жабић

Студијски програм: Биљна производња
Институт:
Ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија
Предмети:
I циклус студија: Биохемија биљака; Биохемија животиња
II циклус студија: Метаболизам животиња
III циклус студија: Примарни и секундарни биохемјски процеси у производима хортикултурних биљака;Ендокринологија домаћих животиња
Кабинет: 91
Телефон: + 387 51 330-991
E-Пошта: mirjana.zabic@agro.unibl.org


Доценти

zeljkovicsvjetlanaДоц. др Свјетлана Зељковић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура
Предмети:
I циклус студија: Цвјећарство; Љековите, ароматичне и зачинске биљке; Парковска дендрологија; Производња у заштићеном простору
II циклус студија: Сусптрати у хортикултури; Цвјећарство 2; Производња украсног садног материјала; Хидропонијско гајење поврћа
Кабинет: 35
Телефон: + 387 51 330-935
E-Пошта: svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org


pasalicborisДоц. др Борис Пашалић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура
Предмети:
I циклус студија: Складиштење воћа и поврћа; Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних производа; Берба,паковање и чување поврћа; Паковање и транспорт воћа и грожђа
II циклус студија: Складиштење плодова; Берба, паковање и чување поврћа; Амбалажа и паковање биљних производа; Контрола квалитета биљних производа
III циклус студија: Технике руковања производима хортикултурних биљака након бербе;
Кабинет: 36
Телефон: + 387 51 330-936
E-Пошта: boris.pasalic@agro.unibl.org


jovanovic-cvetkovictatjanaДоц. др Татјана Јовановић Цветковић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура
Предмети:
I циклус студија: Виноградарство; Воћарство и виноградарство; Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима; Ампелографија и винарство; Винска култура
II циклус студија: Биологија винове лозе; Производња лозно садног материјала; Технологија гајења винове лозе; Савремени лозни сортимент; Виноградарство и винарство свијета
III циклус студија: Моделирање раста и развоја хортикултурних биљака; Сорта као фактор квалитета грожђа и вина;
Кабинет: 37
Телефон: + 387 51 330-937
E-Пошта: tatjana.cvetkovic@agro.unibl.org


mitricsinisaДоц. др Синиша Митрић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; Контрола корова; Општа фитофармација; Посебна фитофармација; Заштита биљака у заштићеном простору
II циклус студија: Токсикологија и екотоксикологија пестицида; Зооциди,фунгициди и хербициди
Кабинет: 31
Телефон: + 387 51 330-931
E-Пошта: sinisa.mitric@agro.unibl.org


markovicdimitrijeДоц. др Димитрије Марковић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Хортикултура, Заштита здравља биљака и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Корисна ентомофауна; Биолошке мјере заштите биљака; Интегрална пољопривреда
II циклус студија: Принипи интегралне производње
III циклус студија: Заштита биљака и биолошке интеракције у агроекосистемима; Интегрална заштита биљака;Системи гајења и билошка заштита биљака;
Кабинет: 62
Телефон: + 387 51 330-962
E-Пошта: dimitrije.markovic@agro.unibl.org


markovicsretenkaДоц. др Сретенка Срдић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за агроекологију и земљиште
Катедра: Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака
Ужа научна област: Наука о земљишту
Предмети:
I циклус студија: Агрометеорологија са климатологијом; Мелиорације земљишта; Земљиште мелиорације; Наводњавање
II циклус студија: Одводњавање пољпривредних земљишта; Наводњавање поаопривредних култура; Ерозија и конверзација земљишта и воде; Примјена ГИС-а у пољопривреди
Кабинет: 17
Телефон: + 387 51 330-917
E-Пошта: sretenka.srdic@agro.unibl.org


radicvojoДоц. др Војо Радић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за ратарство
Катедра: Катедра за генетику, оплемењивање и биотехнологију у пољопривреди
Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака, Оплемењивање ратарских и повртарских биљака, Сјеменска производња у ратарству и повртарству
Предмети:
I циклус студија: Сјеменска производња у ратарству и повртарству; Оплемењивање ратарских и повртарских биљака; Дорада, анализа и паковање сјемена
II циклус студија: Репродукција сјемена
Кабинет: 58
Телефон: + 387 51 330-958
E-Пошта: vojo.radic@agro.unibl.org


maliceviczoranДоц. Зоран Маличевић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Инстиут за ратарство
Катедра: Катедра за ратарство и пољопривредну механизацију
Ужа научна област: Пољопривредна механизација
Предмети:
I циклус студија: Пољопривредне машине; Механизација у сточарству; Механизација у ратарству и повртарству; Механизација у воћарству и виноградарству; Експлоатација и одржавање пољопривредних машина; Механизација у заштити биљака; Механизација у хортикултури
II циклус студија:
Кабинет: 14
Телефон: + 387 51 330-914
E-Пошта: zoran.malicevic@agro.unibl.org


Виши асистенти

davidovicjelenaМр Јелена Давидовић- Гидас

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за хортикултуру
Ужа научна област: Хортикултура
Предмети
I циклус студија: Расадничка производња; Парковска дендрологија; Воћкарице ( шумске воћке); Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима; Љековите, ароматичне изачинске биљке; Супстрати и подлоге у хортикултури; Хортикултурно уређење простора
II циклус студија: Производња украсног садног материјала; Садни материјал воћака; Производња лозно садног материјала; Травњаци посебних намјена; Основе урбанизма и планирања у хортикултури
Кабинет: 33
Телефон: + 387 51 330-933
E-Пошта: jelena.davidovic@agro.unibl.org


bosancicborutМр Борут Босанчић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за биометрику
Ужа научна област: Биометрика
Предмети:
I циклус студија: Статистика; Основе биометрике
II циклус студија: Методологија научно – истраживачког рада; Биометрика
Кабинет: 92
Телефон: + 387 51 330-992
E-Пошта: borut.bosancic@agro.unibl.org


vuckovicbiljanaМр Биљана Келечевић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Инстиут за агроекологију и земљиште
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Агроботаника; Контрола корова; Систематика пољопривредних и коровских биљака; Основе хербологије; Инвазивни, рудерални и акватични корови
II циклус студија: Методика херболошких истраживања
Кабинет: 31
Телефон: + 387 51 330-931
E-Пошта: biljana.kelecevic@agro.unibl.org


lolicbiljanaМр Биљана Лолић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Инстиут за хортикултуру
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Општа фитопатологија; Основе заштите биља; Болести воћака и винове лозе; Заштита ратарских биљака
II циклус студија: Карантинске болести и штеточине биљака и фитосанитарна контрола; Дијагностичке методе у фитопатологији
Кабинет: 78
Телефон: + 387 51 330-978
E-Пошта: biljana.lolic@agro.unibl.org


njezicbranimirМр Бранимир Њежић

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Инстиут за хортикултуру
Катедра: Катетдра за заштиту биљка и агроекологију
Ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија
Предмети:
I циклус студија: Заштита украсних биљака; Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; Заштита хортикултурних биљака; Заштита воћака и винове лозе; Штеточине пољопривредних биљака
II циклус студија: Нематологија; Карантинске болести и штеточине биљака и фитосанитарна контрола
Кабинет: 92
Телефон: + 387 51 330-992
E-Пошта: branimir.njezic@agro.unibl.org


ivanakoleskaМр Ивана Колешка

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Инстиут за агроекологију и земљиште
Катедра: Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака
Ужа научна област: Физиологија и исхрана биљака
Предмети:
I циклус студија: Физиологија биљака; Исхрана ратарских и повртарских биљака; Исхрана хортикултурних биљака; Исхрана воћака и винове лозе; Физиолошке болести биљака
II циклус студија: Физиологија минералне исхране биљака
Кабинет: 13
Телефон: + 387 51 330-913
E-Пошта: ivana.koleska@agro.unibl.org


mihajlovicdijanaДр Дијана Михајловић

Студијски програм: Биљна производња
Институт:
Ужа научна област: Неорганска и нуклеарна хемија, Органска хемија
Предмети:
I циклус студија: Хемија; Неорганска хемија; Органска хемија
II циклус студија: Биолошки и хемијски фактори ризика; Хемијске аналитичке методе у пољопривреди
Кабинет: 12
Телефон: + 387 51 330-912
E-Пошта: dijana.mihajlovic@agro.unibl.org


Асистенти

tanja-krmpotТања Крмпот

Студијски програм: Биљна производња
Институт: Институт за хортикултуру
Катедра: Катедра за генетику, оплемењивање и биотехнологију у пољопривреди
Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака,Хортикултура, Биљна биотехнологија и биотехнологија хране;
Предмети:
I циклус студија: Генетика; Генетика биљака; Оплемењивање хортикултурних биљака; Оплемењивање воћака и винове лозе
II циклус студија:
Кабинет: 41
Телефон: + 387 51 330-941
E-Пошта: tanja.krmpot@agro.unibl.org