Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Пољопривредне науке

3-Ciklus-studija---Baner-853x350

Од септембра на основу рјешења и дозволе од стране Министарства просвјете и културе, на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, изводи се настава на трећем циклусу акадаемских студија Пољопривредне науке. Сврха овог студијског програма је образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и критички процјењују истраживања других, као и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју пољопривредне производње и друштва у цјелини.Академске студије трећег циклуса високог образовања из Пољопривредних наука, се изводе у складу са правилима студирања заснованим на Европском систему преноса бодова (ECTS), кроз научно-истраживачки рад и наставу. Студије трећег циклуса трају три године и имају обим од 180 ECTS (европски систем преноса бодова) уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ECTS на студију првог и другог циклуса. Докторска дисертација је завршни дио студијског програма трећег циклуса студија и вреднује се са 60 ECTS бодова.

Студије трећег циклуса обухватају различите облике наставе: предавања, рад у лабораторији, пољски огледи и теренски рад, семинарски радови, консултације, самостални студијски истраживачки рад објављивање научних радова у признатим научним публикацијама, припрема, израда и одбрана докторске дисертације).

Научна поља, односно уже научне области истраживања које се изучавају на студијском програму трећег циклуса студија Пољопривредне науке су:

 1. Пољопривредне биљне науке:
  • Хортикултура,
  • Ратарство,
  • Заштита здравља биљака,
 2. Наука о животињама и млијеку
 3. Остале пољопривредне науке:
  • Аграрна економија и рурални развој.

Завршетком академских студија на студијском програму трећег циклуса Пољопривредне науке и одбране докторске дисертације, стиче се академска титула и научно звање доктор пољопривредних наука уз навођење одговарајућег научног поља или уже научне области и то:

По завршетку студија трећег циклуса образују се стручњаци способни за научно-истраживачки рад и примјену научних достигнућа и нових технологија у научној области Пољопривредне науке.