Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Одјељење за фитопатологију

У лабораторији се обавља истраживачки рад и врше услужне дјелатности у области дијагностике штетних организама. Услужне дјелатности су усмјерене премa произвођачима, расадничарима, Републичком инспекторату, као и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Управи Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља. Лабораторија је опремљена савременим апаратима за молекуларну биологију, биохемијске и микробиолошке анализе, те у свом саставу има и другу пратећу инфрастуктуру и опрему (комора за раст, стакленик са коморама, мрежаник и др.). Лабораторија је у поступку акредитације према ISO17025. Истраживачки рад у домену проучавања биљних патогена користи савремене и међународно признате дијагностичке методе.

odjeljenje za fitopatologiju (2)