Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Одјељење за производњу садног материјала и расада

У оквиру Одјељења за производњу садног материјала и расада се налазе стакленик, који покрива површину од 340 m2, и два мрежаника, који покривају површину од по 100 m2. Основна сврха изградње стакленика и мрежаника је била заокруживање система производње сертификованог предосновног и основног садног материјала и расада хортикултурних биљака. Стакленик се састоји од двије одвојене цјелине: производни дио и дио за тестирање. Производња материјала хортикултурних биљака обавља се у стакленику на столовима који имају могућност наводњавања системом потапања, а цјелокупан стакленик је опремљен системом засјењивања и гријања. У дијелу стакленика за тестирање гаје се и размножавају зељасти и дрвенасти индикатори за биолошке тестове. Поред стакленика било је неопходно изградити и два мрежаника за гајење матичних биљака коштичавих и јабучастих воћака. Цио простор служи и за огледе за научно-истраживачки рад и израду завршних радова студената и дисертација.

Odjeljenje za proizvodnju sadnog materijala i rasada