Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Одјељење за обраду хортикултурног материјала

У одјељењу се обављају припремне радње у циљу увођења биљака у in vitro културу, које подразумјевају површинску стерилизацију биљног материјала, припремање раствора и медија (подлога), аутоклавирање медија (подлога), прање и стерилизацију посуђа. Истраживачку опрему у лабораторији чине аутоклав и остала пратећа опрема за припремање и чување подлога и раствора.

Odjeljenje za obradu hortikulturnog materijala