Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Одјељење за нематологију

Oсновне активности одјељења односе се на истраживачки рад и услужне дјелатности у области дијагнoстике фитопаразитних и ентомопатогених нематода. Дијагностика фитопаразитних нематода обухвата истраживачке и услужне дјелатности идентификације фитопаразитних нематода признатим морфолошким и молекуларним методама, утврђивање отпорности на нематоде и утврђивање ефикасности биолошких средстава у контроли фитопаразитних нематода. Потврда квалитета рада из ове области је учешће у међународним тестовима поузданости и ринг тестовиме. Дијагностика ентомопатогених нематода обухвата њихову идентификацију, ефикасност у биолошкој контроли штетних организама и гајење нематода за потребе огледа.

Odjeljenje za nematologiju 2