Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Лабораторије Пољопривредног факултета

Централна хемијска лабораторија

centralna-laboratorija

Централна хемијска лабораторија је основана 2005. године

Централна хемијска лабораторија је првенствено намјењена извођењу практичне наставе, тј. лабораторијских вјежби из бројних модула из области хемије и биохемије, али и различитих модула из области пољопривредних наука за које постоји потреба за извођењем практичне наставе у лабораторијском простору ове врсте.

Поред тога у лабораторији се реализују истраживања из области неорганске, примјењене хемије и биохемије. Основни истраживачки програм лабораторије везан је за хемију тешких метала и макроелемената у агроекосистему (у земљишту, биљкама и води), са акцентом на одређивању садржаја и поријекла тешких метала у пољопривредним земљиштима и различитим биљним врстама. Лабораторијске технике истраживања базиране су на савременој опреми за квалитативну и квантитативну хемијску анализу, која уз основну хемијску опрему (аналитичке и техничке ваге, дејонизатор воде, pH-метри) укључује атомски апсорпциони спектрофотометар са пламеном техником рада, UV-спектрофотометар и колориметар.

Шеф лабораторије: Др Дијана Михајловић

Лабораторија за микроскопирање

mikroskopiranje-laboratorija

Лабораторија за микроскопирање је основана 1997. године.

Лабораторија је првенствено намијењена и опремељена за потребе извођења вјежби студентима из разних модула: Основе ботанике, Систематика пољопривредних и коровских биљака, Зоологија, Микробиологија, Основе хербологије, Фитопатологија и других за које је неопходна опрема за микроскопирање. Поред тога, у лабораторији се изводи и научно-истраживачка делатност кроз израду дијелова дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација, као и пројектних активности везаних првенствено за микроскопирање и детерминацију биљног материјала.

Шеф лабораторије:Проф. др Златан Ковачевић