Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Институт за репродукцију домаћих животиња

Институт за репродукцију домаћих животиња основан је 2015. године, одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци бр. 03/04-3.2008-12/15 од 22.06.2015. године, као подорганизационе јединице Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. У складу са Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о именовању чланова института Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци (бр. 10/3.2223- 9.26/15 од 09.07.2015. године), чланови Института су:

Истраживачи у научном звању:

Истраживачи у звању истраживач-сарадник или вишем звању:

Дјелатност Института, према оснивачком акту обухвата:

Своју дјелатност Институт остварује кроз различите истраживачке и стручне програме, и то:

У саставу Института ради Лабораторија за репродукцију животиња, која располаже свом потребном опремом за андрологију и преглед сјемена, под руководством мр Маринка Векића.

Лабораторије института

Лабораторија за репродукцију животиња

laboratorija.fw

Лабораторија за репродукцију животиња је основана 2006. године. Лабораторија је опремљена савременом опремом за испитивање квалитета нативног сјемена и инсеминационих доза домаћих животиња. Контрола квалитета сјемена усклађена је са савременим лабораторијским методима уз примјену специјализованог софтвера НИС Елементс, а обухвата макроскопски, микроскопски и физичко-хемијски преглед. Студенти првог и другог циклуса студија у лабораторији изводе практичне вјежбе и истраживања за израду завршних и мастер радова.

Шеф лабораторије: Мр Маринко Векић


Руководилац института
Проф. др Стоја Јотановић
Тел: + 387 51 330-949
E- mail: stoja.jotanovic@agro.unibl.org