Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Институт за ратарство

Институт за ратарство је основан 2005. године као организациона јединица Пољопривредног факутета у Бања Луци. Институт обавља научноистраживачку дјелатност и стручне услуге из области ратарства (житарице, индустријске и крмне биљке) и пољопривредне механизације; производње и сертификације садног и сјеменског материјала, заштите здравља, биотехнологије, физиологије и исхране, генетике и оплемењивања, система и економичности гајења ратарских биљака, као и адаптације ратарских биљака на климатске промјене и лабораторијске анализе производа ратарских биљака.

Институт обавља научноистраживачку дјелатност кроз различите истраживачке програме, и то:

Институт обавља и пружа стручне услуге кроз:

Институт за ратарство у свом саставу има четири лабораторије:

Институт за ратарство има 14 чланова од чега 10 у научном звању. Руководилац института је Доц. др Бранко Ђурић.

Услуге

Контрола и калибрација уређаја за заштиту биљака

kalibracija

Једна од услужних активности Института за ратарство представља контрола и калибрације уређаја за заштиту биљака. Циљ контроле и калибрације уређаја за заштиту биљака је да на основу потенцијалних могућности у производним условима обезбиједи уштеду енергије као и повећање људског и машинског рада.

Контрола (апробација) производња сјемена

zito

Производња сјемена подлијеже обавезној контроли. Контролом производње сјемена утврђује се поријекло врста, сорта и категорија употријебљеног сјемена. Контролу производње  категорија сортног сјемена  врши овлашћена институција. Пољопривредни факултет, Универзитета  у  Бањој Луци рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је овлашћен  за вршење послова контроле сјеменских усјева пољопривредног биља.

Лабораторије института

Лабораторија за екофизиологију

ekofiziologija

Лабораторија за екофизиологију је основана 2005. године.

Основни истраживачки програм лабораторије обухвата морфолошке, физиолошке и цито-хистолошке аспекте интеракције еколошких фактора и процеса органогенезе у расту и развоју пољопривредних биљака у различитим условима гајења, као и продукцију биомасе. Истраживања од посебног значаја у лабораторији обухватају проучавање екофизиолошких фактора отпорности на ниске температуре и сушу. Лабораторијске технике истраживања базиране су на опреми за хистологију (микротом за резање у леду), бинокуларној лупи и свјетлосном микроскопу са софтвером за дигиталну анализу слике, као и могућношћу рада у подручју флуоресценције.

Шеф лабораторије: Проф.др Данијела Кондић

Лабораторија за ентомологију

zorica.fw

Лабораторија за ентомологију је основана 2006. године.

Основни истраживачки програм лабораторије за ентомологију подразумијева детекцију корисне и штетне ентомофауне, која се базира на проучавању њихових морфолошких, анатомских и биолошких карактеристика. Лабораторија обавља стучне услуге, односно врше се прегледи биљног и инсекатског материјала, процјењивање интензитета напада штеточина и даје приједлог адекватних мјера заштите. За потребе рада у лабораторијским и пољским условима лабораторија је опремљена неопходном опремом (стереомикроскоп са интегрисаном камером и микроскоп), теренским и лабораторијским прибором и хемикалијама.

Шеф лабораторије: Мр Зорица Ђурић

Лабораторија за сјеменарство

sjemenarstvo

Лабораторија за сјеменарство је основана 2006. године.

Основни истраживачки програм лабораторије обухвата примијењена истраживања из области сјеменарства и оплемењивања пољопривредних биљака. Лабораторија располаже најсавременијом опремом потребном за извођење стручног и научног рада везаног за квалитет сјемена свих ратарских и повртарских биљних врста, трава, љековитог и ароматичног биља. Савремена опрема и високо стручни кадрови омогућавају комплетне, уједначене и неутралне анализе квалитета сјемена. Дјелатност лабораторије обухвата: испитивање квантитативних и квалитативних особина сјемена, испитивање физиологије сјемена, биотехнолошка испитивања сјемена, испитивање здравствене исправности сјемена.

Шеф лабораторије : Доц. др Војо Радић

 

Лабораторија за пољопривредну механизацију

mehanizacija.fw

Лабораторија је овлаштена од стране Минисарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за вршење контроле и атестирања уређаја за апликацију пестицида.

Шеф лабораторије: Проф. др Борислав Раилић
Руководилац института
Проф. др Бранко Ђурић
Тел: + 387 51 330-957
E- mail: branko.djuric@agro.unibl.org