Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Институт за агроекологију и земљиште

Институт за агроекологију и земљиште Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци основан је 2003. године и усмјерен је према научним и стручним пројектима, едукацији студената првог, другог и трећег циклуса студија, као и сарадњи с привредом.

Дјелатности Института:   

  Наведене дјелатности спроводе су у склопу припадајућих лабораторија и експериманталних полигона:  

Услуге

Хемијска и физичка анализа земљишта

hemijska_i_fizicka_analiza_zemljista

Упуство за узимање просјечног узорка земљишта за контролу плодности

( ратарски и повртарски усјеви ) ( воћке и винова лоза )

Рекултивација земљишта

rekultivacija

Институт за агроекологију и земљиште израђује пројекте рекултивације (и ремедијације) земљишта, у складу са Законом о пољопривредном земљишту РС и другим законима из области уређења простора, рударства и заштите животне средине, који третирају ову област. У оквиру израде пројеката рекултивације земљишта дјелатност Института је усмјерена на израду идејних рјешења рекултивације, изведбених пројеката, те самог извођења поступака рекултивације физиц̌ки и хемијски оштец́ених земљишта, односно проуц̌авање поступака рекултивације површинских копова минералних материја, јаловишта, депоније пепела и шљаке и флотационих материјала и рекултивација депонија комуналног отпада, примењујући сопствена, али и страна искуства код рјешавања проблема рекултивације земљишта.

Испитивање биолошке ефикасности пестицида и пружање научне и стручне подршке у поступку регистрације средстава за заштиту биља

bioloska_efikasnostУ оквиру лабораторије за екотоксикологију и аналитику пестицида врше се сљедеће услуге везане за примјењена истраживања у области средстава за заштиту биља, и научну и стручну подршку при доношењу одлука у поступку регистраације средстава за заштиту биља:
  1. Испитивање биолошке ефикасности СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА
  2. Биолошко тестирање у сврху испитивања ПЕРЗИСТЕТНОСТИ и ФИТОТОКСИЧНОСТИ средстава за заштиту биљака
  3. Израда експертског мишљења на основу анализе документације о СРЕДСТВУ ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА
  4. Израда експертског мишљења на основу анализе документације о БИОЦИДУ
  5. Израда експертског мишљења на основу анализе документације из Европске Уније о СРЕДСТВУ ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА
  6. Израда експертског мишљења на основу анализе документације из Европске Уније о БИОЦИДУ
  7. Израда ЕТИКЕТЕ И УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ за средство за заштиту биљака или биоцид
  8. Израда ЕТИКЕТЕ И УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ за средство за заштиту биљака или биоцид
  9. Израда БЕЗБЈЕДОНОСНО ТЕХНИЧКОГ ЛИСТА за средстзво за заштиту биљака или биоцид

Лабораторије института

Лабораторија за екотоксикологију и аналитику пестицида

Laboratorija_za_ekotoksikologiju

Лабораторија за екотоксикологију и аналитику пестицида је основана 2009. године.

Основни истраживачки програм лабораторије обухвата морфо-физиолошке реакције биљака у интеракцији биолошке активности, перзистентности, мобилности и фитотоксичности пестицида, као и различите појаве резистентности и остатака пестицида у пољопривредним производима. Истраживања од посебног значаја у лабораторији односе се на испитивање биолошке ефикасности пестицида, као и резидуа пестицида. Лабораторијске технике истраживања базиране су на опреми за биолошка тестирања и течно масеном хроматографу.


Шеф лабораторије: Доц. др Синиша Митрић

Лабораторија за педологију, мелиорације и исхрану биљака

hemijska_i_fizicka_analiza_zemljista

Лабораторија је је технички и кадровски оспособљена за широк сектар основних, примијењених и развојних истраживања у областима наука о земљишту, мелиорација земљишта, ерозије и конзервације земљишта, проучавања квалитета ђубрива и оплемењивача земљишта те исхране биљака. Поред наведеног истраживачког програма у лабораторији се, од 2004. године, рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, пружају и услуге испитивања параметара плодности земљишта и испитивања квалитета минералних ђубрива у погледу садржаја макроелемената (Н, П, К, Ца) и азота у облику НО3+ и НХ4+. Услуге испитивања плодности земљишта и одређивања норме ђубрења урађене су за преко 2500 пољопривредних произвођача. Лабораторијске технике истраживања базиране су на опреми који чине спректрофотометар, пламенфотометар, Кједахл дигестиона јединица и пХ-метри.

Такођер, у раду Лабораторије активно учествују студенти у оквиру наставних, практичних и истраживачких активности, као и за потребе израде завршних и дипломских радова.


Шеф лабораторије: Проф. др Михајло Марковић

Пластеник за биотест

plastenik

Пластеник за биотест је металне конструкције, покривен ПЕ фолијом и мрежом за засјењивање. Корисна површина пластеника је око 120м² са већим бројем радних столова. Провјетравање је обезбијеђено помоћу бочних отвора. Пластеник за биотест је намјењен студентима И и ИИ циклуса студирања у циљу израде завршних радова првог и другог циклуса, као и пројеката у сљедићим пољима истраживања: минимална летална доза хербицида, биотест метода (мјерење одговора биљке или другог биолошког организма на токсично дејство пестицида), фитотоксичности пестицида на гајеним биљкама, испитивање ефикасности пестицида и других истраживања из области пољопривреде.


Шеф лабораторије: Мр Биљана Келечевић


Руководилац института
Проф. др Златан Ковачевић
Тел: + 387 51 330-916
Е- маил: zlatan.kovacevic@agro.unibl.org