Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Биљне науке

Poljoprivredni---853x350

Одсјек биљна производња са студијама другог циклуса Биљне науке на Пољопривредном факултету Универзитета у Бања Луци је основан 2006. године. Разлог оснивања студијског програма другог циклуса Биљне науке јесте стицање специјалистичких знања у појединим ужим научним областима за којима постоји суштинска друштвена потреба.

На студијском програму Биљне науке студије су дефинисане по систему 3+2+3. Други циклус студија се одвија у оквиру осам усмјерења и то: Ратарство, Воћарство, Виноградарство и винарство, Повртарство, Украсне биљке и хортикултурно уређење простора, Заштита биљака, Управљање земљиштем и водом и Технологија биљних производа.

Настава на другом циклусу студија траје двије године, односно четири семестра. Оптерећење по семестру је 30 ЕЦТС бодова, односно 60 ЕЦТС бодова за академску годину, тако да студент током студирања на другом циклусу студија оствари укупно 120 ЕЦТС бодова, што са првим циклусом чини укупно 300 ЕЦТС. Наставни план чине обавезни и изборни наставни предмети, стручни пројекат и магистарски (завшни рад).

Академски називи који се стичу по завршетку другог циклуса академских студија на усмјерењима Биљне науке су: мастер ратарства, мастер воћарства, мастер повртарства, мастер пољопривреде (усмјерење виноградарство и винарство), мастер заштите биљака, мастер хортикултуре, мастер пољопривреде (усмјерење управљање земљиштем и водом) и мастер пољопривреде (усмјерење технологија биљних производа).

По завршетку студија другог циклуса, студенти су оспособљени за рад у области примарне пољопривредне биљне производње, прераде и дораде пољопривредних сировина и производње финалних производа, тржишним и маркетиншким субјектима, пољопривредним инститтима и заводима, савјетодавним пољопривредним службама, локалним развојним агенцијама, владиним агенцијама и представништвима, судског вјештачења пољопривредне струке, асоцијацијама за имплементирање руралног развоја, субјектима приватног агробизниса и предузетништва.