Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Биљна производња

Poljoprivredni---853x350 По усвајању Закона о високом образовању извршено је лиценцирање студијског програма Биљна производња – први циклус. Током студија на првом циклусу, студент стиче сва неопходна теоретска и практична знања из цјелокупне биљне производње, као и области пољопривреде, које прате ову производњу.

Настава на првом циклусу студија Биљна производња се изводи у оквиру четири усмјерења: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља и Хортикултура, у трајању од шест семестара У петом и шестом семестру студенти стичу право да бирају изборне предмете. На крају првог циклуса студија приступа се изради и одбрани завршног рада који носи 10 ЕЦТС бодова, чиме студент након завршених студија остварује укупно 180 ЕЦТС бодова.

По завршетку првог циклуса студија студент стиче академско звање: