Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Анималне науке

Animalna-proizvodnjaGIF

Други циклус академских студија на студијском програму Анимална производња одвија се у оквиру усмјерења под називом Безбједност хране анималног поријекла у ланцу пољопривредне производње. На овом мастер студију студенти се упознају са безбједоносним аспектима анималне производње, у смислу сталне контроле квалитета производа анималног поријекла. Наставни процес је конципиран тако да се студент упозна са свим критичним мјестима у анималној производњи и тиме умањи евентаулни њихова штетан утицај. Мастер студија на овом студијском програму трају двије године (четири семестра). Током студија студент је у обавези да одслуша и положи испите из 15 предмета, стручног пројекат и завршног (мастер) рада. Завршни рад се вреднује са 20 ЕЦТС бодова, чиме студент остварује 120 ЕЦТС.

Одбраном мастер рада студенти стичу право да се запосле у звању технолога или руководиоца анималне производње на фармама мањег или већег капацитета свих животињских врста у приватном и државном сектору, или стечено знање могу примјенити и у научним, стручним и државним институцијама, којима је примарно, односно секундарно истраживање анимална производња.