Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Аграрна економија и рурални развој

agrarnaekonomijairuralnirazvoj

Наставни процес на другом циклусу студија у оквиру студијског програма Аграрна економија и рурални развој (Мастер студиј) одвија се на два усмјерења и то: Агробизнис и Рурални развој I, који студентима омогућава стицање практичних и теоретских знања из већег броја пољопривредних, економских и друштвених наука. На мастер студију студенти се образују за стручни и научни рад у области економике пољопривреде и руралног развоја. Трајање мастер студија је двије године односно четири семстра. Настсвни план се састоји од 15 предмета, стручног пројекат и завршног (мастер) рада. Завршни рад се вреднује са 20 ЕЦТС бодова, чиме студент остварује 120 ЕЦТС.

Као резулата партиципације, наставног кадра студијског програма Аграна економија и рурални развој, у ТЕМПУС пројекту под називом "Успостављање савјетодавне мреже за рурални развој у земљама западног Балкана" успостављен је и организован једногодишњи мастер студија (60 ЕЦТС) из руралног развоја (Рурални развој II). Настава на овом усмјерењу мастер студија се изводи по идентичном плану и програму на универзитетима у Бањој Луци, Новом Саду, Тетову и Тирани, а под менторством универзитета у Редингу, Вахенингену, Ослу и Прагу. Завршетком II циклуса академских студија (мастер студиј) на усмјерењу Агробизнис студент стиче звање мастер агробизниса- 300 ЕЦТС, а по окончању усмјерења Рурални развој I или II додјељује му се звање мастер руралног развоја - 300 ЕЦТС.

По завршетку II циклуса академских студија, студенти су оспособљени за рад у областима примарне пољопривредне производње, пољопривредним институтима, пољопривредним савјетодавним службама, задругама, локалним развојним агенцијама, владиним агенцијама, субјектима у државној и приватној својини.