Булевар војводе Петра Бојовића 1А Бања Лука Република Српска

+387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Е-ПОШТА / еЗапослени

Logo

Аграрна економија и рурални развој

agrarnaekonomijairuralnirazvoj

Студијски програм Аграрна економија и рурални развој основан је 2006. године, на основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске. Циљ студијског програма се огледа у образовању студента за стручни и научни рад у области аграрне економије и руралног развоја. То се односи на овладавање теоретским и практичним знањима на основним и мастер студијима из уже научне области економике пољопривреде и руралног развоја. Студиј на студијском програму је конципиран по систему 3+2+3 године.

Настава на првом циклусу се изводи у оквиру шест семестара, а у петом и шестом семестру студенти имају могућност бирања изборних предмета и то један у петом и два у шестом семестру. Завршни рад носи 10 ЕЦТС бодова, те тиме студент по завршетку студија остварује укупно 180 ЕЦТС бодова. Студенти током првог циклуса студија изучавају широку лепезу предмета из агроекономских и економских наука у пољопривреди. По завршетку првог циклуса студија студент стиче академско звање дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ЕЦТС.

По завршетку I циклуса академских студија студенти су оспособљени за рад у областима примарне пољопривредне производње, пољопривредним институтима, пољопривредним савјетодавним службама, задругама, локалним развојним агенцијама, владиним агенцијама, субјектима у државној и приватној својини.